Općenito

U Olovu održana javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica

Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na sjednici održanoj 29.12. 2011. godine,  prihvatila je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica i uputila ga u javnu raspravu u općine kantona. Proces javnih rasprava završen je u četvrtak, 2.februara u Olovu.

Radna grupa Ministarstva za boračka pitanja zadužena za provođenje rasprave, Nacrt Zakona predstavila je prisutnim predstavnicima boračkih organizacija i drugim zainteresovanim građanima u sali Općine.

Na šta se konkretno odnose izmjene i dopune ovog Zakona, pojasnila nam je predsjednica radne grupe Aida Topčić:

– Glavne izmjene koje predviđa ovaj Zakon je da se u sva prava uvode i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općinama Kantona ili su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općinama Kantona ako se radi o demobilisanim braniocima. Zatim, po Zakonu, djeca šehida i poginulih branilaca, kojima je prestalo pravo na porodičnu invalidninu zbog prestanka redovnog školovanja, moći će i dalje ostvarivati sva prava. Takođe djeca umrlih ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja, kojima je prestalo pravo na porodičnu invalidninu, odnosno na posebni novčani dodatak zbog prestanka redovnog školovanja, moći će ostvarivati pravo na zdravstvenu zaštitu, te prioritete u programima službe za zapošljavanje i sredstva Ministarstva za boračka pitanja  namjenjena zapošljavanju branilaca i članova njihovih porodica, do tridesete godine života.

Sve pomenuto odnosi se i na djecu umrlih demobilisanih boraca koji su bili u oružanim snagama najmanje dvije godine. Dalje, predloženim Nacrtom Zakona uvode se u pravo udovice demobilisanih boraca i roditelji umrlih demobilisanih boraca koje je isti izdržavao posljednju godinu.

Kada je riječ o stipendijama, po ovom Zakonu stipendije se mogu dobiti i za visokoškolske ustanove u inostranstvu, ali je uslov da je srednjoškolsko obrazovanje stečeno u BiH.

– Ostale odredbe Zakona odnose se na usklađivanje sa odredbama važećeg Federalnog Zakona, dodala je Topčić.

Ocjena radne grupe koja je provodila javnu raspravu jeste da su u svim općinama Zeničko-dobojskog kantona raspravama u najvećem broju prisustvovali demobilisani borci, tako da će izvještaj najviše sadržavati primjedbe i sugestije koje su oni iznijeli. Izvještaj će biti upućen Ministarstvu za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona, koje će zajedno sa kantonalnim boračkim udruženjima razmotriti i sačiniti konačni tekst koji će ponuditi Vladi Zeničko-dobojskog kantona kao Prijedlog Zakona.

 

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button