Općenito

Ministar zdravstva Federacije BiH posjetio Zeničko-dobojski kanton

U sklopu obilaska svih kantona u Federaciji BiH, Zeničko-dobojski kanton posjetio Rusmir Mesihović, ministar zdravstva Federacije BiH. On se susreo sa Fikretom Plevljakom, premijerom Zeničko-dobojskog kantona i Senkom Balordom, kantonalnom ministricom zdravstva, a sastanku su prisustvovali i dr. Harun Drljević, predsjednik Ljekarske komore FBiH te predstavnici kantonalnih zdravstvenih ustanova. Tokom sastanka razgovaralo se o aktuelnoj situaciji u zdravstvu Zeničko-dobojskog kantona i mjerama za njegovo daljnje unapređenje. Nakon sastanka, na press konferenciji federalni ministar zdravstva izjavio je da je izuzetno zadovoljan s onim što je zatekao u ovom Kantonu, posebno zbog brojnih promjena koje je uveo novi saziv vlasti u posljednjih godinu dana.“ Naime, najbitnije je prepustiti struci posao i to je ovdje postignuto. Uz to, mogu sa zadovoljstvom reći da je Zeničko-dobojski kanton u oblasti zdravstva gerenator promjena u FBiH, a koje su već vidljive u sistemu zdravstvene zaštite. Potvrda tome je činjenica da svi timovi porodične medicine već odavno funkcionišu, svi pacijenti su popisani i oni biraju svog ljekara, usvojena je esencijalna lista lijekova, ostvarene su uštede putem resornog Fonda, što znači da će lijekovi biti dostupniji pacijentima, te da se svi zakoni sa federalnog nivoa dobro primjenjuju u ovom kantonu. Zadovoljan sam također i sugestijama koje smo dobili od Federalne ljekarske komore.
Ministrica Balorda je istakla da je osnovni cilj njenog jednogodišnjeg rada bio da se zdravstvena usluga približi pacijentu te se nada kako su promjene poduzete u tom pravcu postale evidentne. „Uradili smo dosta toga, npr. kod laboratorijske dijagnostike pacijenti iz drugih gradova Kantona više ne moraju dolaziti u Zenicu već se uzorak uzima u lokalnim domovima zdravlja, zatim uspostavili smo tromjesečni recept za hronične pacijente kako ne bi stalno išli doktoru samo zbog recepata. U pogledu Specijalističko-konsultativne službe danas su svi gradovi Kantonapokriveni specijalnostima koje su im neophodne. Smanjile su se liste čekanja,na jednostavniji način je riješena i koronografija, a građanima Zenice, zahvaljujući odlukama Vlade ZDK i sredstvima Fonda zdravstvenog osiguranja za mjesec dana bit će otvorena vrata Odjela radioterapije u Kantonalnoj bolnici Zenica, pa naši pacijenti više neće morati na zračenje u Sarajevo“, kazala je ministrica Balorda i dodala da je u pripremi otvaranje sportske i studentske ambulante u Zenici.
Dr. Drljević kazao je kako su nedavnim osnivanjem Ljekarske komora Federacije BiH za šta je najzaslužniji ministar Mesihović, stvoreni uslovi da Komore budu partneri vlasti na svim nivoima kako bismo ostvarili zajednički cilj – unapređenje zdravstvenog sistema. Po prvi put se struka involvira zajedno sa zakonodavstvom i izvršnom vlašću i u tome je velika šansa da se za pacijente ostvari najveća korist, rekao je dr. Drljević, predsjednik Ljekarske komore FBiH.
Premijer Plevljak je istakao kako je najbitnije prepustiti struci da usmjerava organizaciju sistema zdravstva te dodao slijedeće:
Vrlo blizu smo trajnog rješenja zdravstvenih potreba građana Olova, koji će uskoro moći da se liječe u Kliničkom centru u Sarajevu. Time će dugogodišnji problem građana Olova biti riješen. U svim ostalim stvarima koje se tiču potreba građana Kantona za zdravstvenom uslugom, mi ćemo i dalje raditi usko u saradnji sa federalnim ministasstvom kako bismo resurse koje imamo na najbolji način stavili u službu građana.
Press služba ZDK

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button