Općenito

Potpisano Pismo obaveze – Energetski efikasan sistem grijanja za škole u Olovu

U okviru USAID-ovog projekta Ekonomija energetske efikasnosti (3E), u Sarajevu je 14. maja sa Caritasom Švicarske, Ministarstvom obrazovaja, nauke, kulture i sporta Ze-Do kantona i Općinom Olovo, potpisano Pismo obaveze za uvođenje visokoefikasnog sistema grijanja u Osnovnoj školi “Olovo” i Mješovitoj srednjoj školi “Musa Ćazim Ćatić”.

Pismom obaveze, koje su potpisali Zoran Morvaj u ime USAID 3E projekta, Peter Amhof i Fuad Imamović iz švicarskog Caritasa, Bernadeta Galijašević iz Ministarstva obrazovaja, nauke, kulture i sporta Ze-Do kantona i Alija Hadžiabdić u ime Općine Olovo, navedenim školama obezbijedit će se grijanje i izgraditi kotlovnice bazirane na biomasi i toplovodi. Izgradnju toplovoda i kotlovnice finansirat će USAID 3E kroz nepovratna sredstva, a Caritas Švicarske kroz kredit. Vrijednost prijekta je 280.000 KM.

– Ovaj prijekat ima za cilj da se uvede upotreba lokalno raspoloživih obnovljivih izvora energije za grijanje, poput biomase, što će uticati na smanjenje troškova grijanja i zapošljavanje lokalnog stanovništva, kako i na smanjenje zagađenja ugljendioksidom – istakao je Fahrudin Kulić, glavni inžinjer USAID 3E projekta.

USAID-ov projekat Ekonomija energetske efikasnosti je program vrijedan 4,2 miliona dolara. Namjenjen je za promociju tehnologija energetske efikasnosti i to putem razvoja pilot projekata u objektima sufinansiranim od strane javnog i privatnog sektora. Cilj pilot projekta je da se u praksi prikaže kako energetska efikasnost štedi novac potrošačima i da je najekonomičniji način smanjenja potrošnje energije. Mjere energetske efikasnosti je relativno lako provesti, a povrat uloženih sredstava vraća se u kratkom periodu.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button