Općenito

Olovo ide u Srebrenicu

Na osnovu Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona od 05.07.2012. godine, kojom se dodjeljuje koncesija na istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa rude olova-ceruzita na lokalitetima Očekalj i Prgoševo-općina Olovo, u petak, 20. jula, u Ministarstvu za privredu obavljeno je potpisivanje ugovora o koncesiji sa privrednim subjektom “GEOMET” d.o.o. Srebrenica. U ime Ministarstva za privredu ugovor je potpisao ministar Đemil Ugarak, a u ime firme “Geomet” direktor Aleksandar Petrić. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i ministar finansija Mirsad Isaković.

Ono što je bitno pomenuti je da je ovo prvi koncesioni ugovor potpisan na istraživanje i eksploataciju metaličnog mineralnog resursa na području Zeničko-dobojskog kantona, što otvara vrata i za ostale privredne subjekte koji se bave eksploatacijom metala. Inače, koncesija je dodijeljena na period od 25 godina, a koncesionar će tokom eksploatacije plaćati koncesionu naknadu od 1,50 KM po toni rovne rude. Ovakvi i slični projekti obezbjeđuju upošljavanje određenog broja radnika.

Press služba ZDK

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button