Općenito

Stanovnici Olova će se moći liječiti u Sarajevu

Rezultat pregovora Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona sa Kliničkim centrom Sarajevo i njegovim upravnim odborom, posljednjih godinu dana, a putem Federalnog ministarstva zdravstva, jeste omogućavanje stanovnicima Olova da, uz uputnicu svog ljekara opće prakse u Olovu, ostvaruju zdravstvene usluge u Sarajevu.

Po riječima resorne ministrice Zeničko-dobojskog kantona, dogovoreno je da se stanovništvo Olova obračunava kao domicilno stanovništvo u Sarajevu.

– Već godinu dana smo radili na taj način, a da to nismo objavili. Evidentno je da se broj osiguranika u Olovu za ovih godinu dana povećao, dok je prije 17 mjeseci veliki broj osigurnika prijavljivao u Kantonu Sarajevo kako bi tamo mogao ostvarivati zdravstvene usluge. Mi smo preusmjerili sredstva na Klinički centar, a njihove usluge će se obračunavali stanovnicima Olova kao da su domicilni stanovnici, istakla je ministrica Senka Balorda.

Usluge Porodične medicine su ostale u Zeničko-dobojskom kantonu, a Ministarstvo zdravstva ZDK će i dalje raditi na reformi zdravstva, uopće, na području cijelog Zeničko-dobojskog kantona. Fond zdravstvenog osiguranja ZDK je ispunio svoj dio obaveza. Još se čeka potpis v. d. direktora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Damira Aganovića.

– Ugovorom o međusobnim odnosima u pružanju zdravstvene zaštite za osigurana lica sa područja općine Olovo, u ovoj godini, ali i u narednom periodu, se regulira liječenje stanovnika Olova u Kliničkom centru, odnosno, Ugovor obavezuje pružanje zdravstvenih usluga bolničke zdravstvene zaštite sekundarnog i tercijarnog nivoa sa dijagnostikom, usluga konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite sa dijagnostikom sekundarnog i tercijarnog nivoa osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko- dobojskog kantona, a odnosi se na stanovnke Olova, u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima iz oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja i Odlukom o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora između Zavoda i zdravstvenih ustanova. Težina Ugovora, na godišnjem nivou, je oko 1, 5 miliona KM, istakao je Senaid Begić, direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Zeničko- dobojskog kantona.

Ovim je prihvaćeno dugogodišnje insistiranje Olovljana da im se omogući daljnje liječenje u Kliničkom centru Sarajevo, odnosno, da im je udaljena Kantonalna bolnica Zenica.

Pres služba ZDK

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button