Općenito

Vlada usvojila prijedlog da se Općini Olovo dodijeli 11.000 KM za dovršetak izgradnje centralnog spomen-obilježja

Na 83. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održanoj u srijedu, 17. oktobra, Vlada je usvojila Zaključak o prihvatanju stavova za korekciju Nacrta Zakona o šumama koji je u proceduri donošenja i bit će upućen kantonalnoj Skupštini na razmatranje. Iz resora Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, usvojena je Informacija i stav resornog ministarstva po aktu J.P. „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, a u vezi sa učešćem i ulogom ovog preduzeća u suzbijanju požara koji su bili naročito izraženi tokom proteklog ljetnjog perioda. U Informaciji je još jednom podvučeno da se moraju primjenjivati važeći zakoni o požarima i vatrogastvu te da se zaduže nadležni inspekcijski organi da provedu kontrolu svih koji su zaduženi za zaštitu šuma od požara.

Na ovoj sjednici Vlada je, kao jedan od osnivača, odbila dati saglasnost na Statut Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo iz više razloga, a jedan od njih je što pacijenti sa područja Zeničko-dobojskog kantona plaćaju više cijene za liječenje od pacijenata Kantona Sarajevo, iako je Zeničko-dobojski kanton jedan od osnivača ove zdravstvene ustanove i tretman pacijenata bi se trebao odvijati pod ravnopravnim uslovima. S obzirom na to da su i sve zdravstvene ustanove sa područja Zeničko-dobojskog kantona nedavno donijele nove statute zbog izmjena zakonskih akata višeg nivoa, tako je Vlada Kantona, kao osnivač ovih ustanova, dala saglasnost na ove akte: Kantonalnoj bolnici Zenica, Zavodu za javno zdravstvo, Zavodu za medicinu rada i sportsku medicinu te Zavodu za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada je usvojila i termin-plan za izradu Nacrta i Prijedloga Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu,kojim su precizirani rokovi izrade ovog akta te predviđeni termini za javnu raspravu i održavanje sjednica skupštine, kako bi budžet Kantona za 2013. bio usvojen prije kraja ove kalendarske godine.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, dato je zaduženje školskim odborima svih osnovnih i srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona u kojima nisu provedene procedure izbora i imenovanja direktora škola, da se pristupi procedurama izbora i imenovanja u skladu sa Zakonom o osnovnoj i Zakonom o srednjoj školi Zeničko-dobojskog kantona.

Kad je u pitanju odobravanje sredstava, na 83. sjednici Vlada je,na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, dala saglasnost na projekat „Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama u Visokom“ i odobrila 24.000 KM u ove svrhe. Uz to, odobreno je 1.500 KM BZK „Preporod“ Zenica za organizaciju 16. bajramskog malonogometnog turnira. Na prijedlog ovog Ministarstva Fadilu Cvrku, povratniku u Općinu Rogatica, za ugradnju doniranog materijala za obnovu ratom porušenog stambenog objekta odobreno je 3.000 KM. Ministarstvo za boračka pitanja predložilo je, a Vlada usvojila prijedlog, da se Općini Olovo dodijeli 11.000 KM za dovršetak izgradnje centralnog spomen-obilježja.

Press služba ZDK

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button