Općenito

Pacijenati iz Olova mogu se liječiti u Sarajevu

Nakon dugogodišnjih pregovora sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu, o liječenju osiguranika općine Olovo, postignut je dogovor između menadžmenta KCU Sarajevo, Ministarstva zdravstva ZDK i Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK, uz aktivnu pomoć Federalnog ministarstva zdravstva i premijera ZDK Fikreta Plevljaka.
Od početka tekuće kalendarske godine, 1. januara 2013., osiguranici sa područja olovske općine ostvaruju zdravstvene usluge u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, po principu liječenja i plaćanja zdravstvene zaštite osiguranika Kantona Sarajevo. Svi osiguranici se direktno upućuju u Sarajevo, što znači da je 1. januara prestala nadležnost Komisije za liječenje van kantona, kao i bolničko liječenje i bolnička dijagnostika osiguranika iz Olova u Kantonalnoj bolnici Zenica.
Dom zdravlja u Olovu će organizirati ugovorenu zdravstvenu zaštitu primarnog i sekundarnog nivoa, uz kompletnu konsultativno- specijalističku djelatnost za osiguranike Olova, a prema definiranom ugovoru o međusobnim odnosima Zavoda za zdravstveno osiguranje Zeničko- dobojskog kantona i Doma zdravlja u Olovu.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button