Općenito

Poziv roditeljima budućih prvačića

Iz OŠ“Olovo“ uputili su poziv roditeljima ili starateljima djece budućih prvačića sa školskog područija osnovne škole „Olovo“ iz Olova da do 15.2.2013 godine prijave svoje dijete školi radi evidentiranja djece za program pohađanja predškolskog programa pred polazak u školu.
Obavještavamo vas da je Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju obavezao djecu spomenute kategorije da u školskoj godini polaska u školu moraju proći obavezni program predškolskog odgoja u trajanju od 150 sati.
Nakon utvrđivanja broja djece polaznika predškolskog odgoja, škola će u suradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK utvrditi program realizacije predškolskog odgoja i obrazovanja i o tome će roditelji/staratelji biti upoznati.
Školski obveznici koji treba da se prijave školi su djeca koja će do 1.3.2013.godine navršiti 5 godina i 6 mjeseci života. Roditelj ili staratelj može zatražiti i ranije pohađanje osnovne škole ako je dijete spremno i pripremljeno za pohađanje prvog razreda, pod uslovom da do kraja kalendarske godine navršava 6 godina života.
Svoju prijavu možete uraditi lično u prostorijama škole kod pedagoga ili sekretara škole ili na telefon broj 825-163.
U potpisu ovog obavještenja je direktor OŠ“Olovo“ Suad Halilović.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button