Općenito

Oprez pri proljetnom čišćenju zemljišta!

Kantonalna uprava za šumarstvo upozorava stanovništvo da je zabranjeno loženje otvorene vatre u šumama kao i na zemljištu udaljenom do 150 metara od šume. S obzirom na to da se u ovom periodu počinje sa čišćenjem privatnih posjeda i paljenjem otpada i rastinja, uposlenici Kantonalne uprave za šumarstvo u narednom periodu pojačat će aktivnosti na kontroli ovih radnji i podnositi prijave protiv osoba koje pale vatru u šumi ili na šumskom i drugom zemljištu udaljenom do 150 metara od šume.

U cilju preventivnog djelovanja i sprovođenja mjera zaštite od požara i eksplozija, kao i mjera na spriječavanju izazivanja i širenja šumskih požara, slično upozorenje uputili su i iz Uprave policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona. Imajući u vidu činjenicu da paljevine, usljed nepažnje, često izmaknu kontroli i pretvore se u požare sa velikim posljedicama, iz Uprave policije apeluju na građane da izbjegavaju ovaj način uništavanja korova i čišćenja njiva. Također, pozivaju građane na maksimalan oprez kod eventualnog paljenja vatre, kako bi se izbjegle neželjene posljedice.

Podsjećamo građane da su, ukoliko svojim radnjama i nepažnjom izazovu šumski požar, počinili krivično djelo „Izazivanje šumskog požara“ iz člana 317. Krivičnog zakona FBiH, gdje je u stavu 1. predviđena kazna zatvora od jedne do osam godina za izvršioca ovog krivičnog djela, ukoliko je usljed izazvanog požara nastupila šteta velikih razmjera ili je izazvano istovremeno više šumskih požara. U stavu 3. naznačenog člana je određeno da će se počinilac navedenog krivičnog djela kazniti novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine, ukoliko je isto počinio iz nehata.

Službenici policije će postupati po svim prijavama za požare i raditi na prikupljanju informacija u vezi sa nastankom istih, a protiv osoba za koje budu postojali osnovi sumnje da su izazvale požar, bilo sa umišljajem ili iz nehata, preduzet će se odgovarajuće mjere u nadležnosti policijskih službenika.

Podsjećamo i da je na snazi Naredba Općinskog načelnika, kojom se zabranjuje paljenje livada i niskog rastinja na području općine Olovo za 2013. godinu. Protiv neodgovornih pojedinaca ili kolektiva, koji se ogluše na Naredbu i svojim postupcima izazovu požar, bit će pokrenuta krivična ili prekršajna prijava, koja podrazumijeva novčanu kaznu u iznosu od 100,00 do 800,00 KM, a snosit će i troškove nastale gašenjem požara.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button