Općenito

Ministri Osmanović i Kaplan u posjeti Olovu

Federalni ministar za izbjegla i raseljena lica Adil Osmanović zajedno sa ministrom za kulturu i sport u Vladi Federacije BiH Samirom Kaplanom posjetio je danas Općinu Olovo i u razgovoru sa načelnikom općine Đemalom Memagićem i njegovim saradnicima upoznao se sa aktuelnom situacijom i započetim kako infrastrukturnim tako i privrednim projektima. Poseban akcenat stavljen je na aktuelnu situaciju u oblasti povratka, stambene izgradnje i zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih lica. Kako je čak trećina teritorije općine Olovo u ratu bila okupirana, a potom, sa potpuno devastiranim stambenim fondom, reintegrisana u prostor Federacije, konstatovano je da je na planu povratka i izgradnje urađen veliki posao. Kroz nekoliko aktuelnih i planiranih projekata Federalnog ministarstva za izbjegla i raseljena lica, te druge vidove pomoći ministar Osmanović obećao je nastavak podrške ovom procesu na području općine Olovo. Dogovoreni su i određeni konkretni vidovi pomoći i zajednički projekti na tom planu.
U izjavi za naš radio Federalni ministar Adil Osmanović je između ostalog rekao;“ Načelnik općine Olovo je pokrenuo niz značajnih projekata, kako u privrednom pogledu tako i u infrastrukturnim projektima.Na nama je da u Vladi Federacije pomognemo u onom kapacitetu koji naši budžeti dozvoljavaju. Sa mnom je danas i ministar kulture i sporta i mi smo dogovorili da zajedno participiramo u finansiranju otpočinjanja izgradnje sportske dvorane ovdje u Olovu, zatim jednom djelu putne komunikacije za jedno povratničko naselje a imamo u planu pomoć u rekonstrukciji stambenih objekata. Ono što mogu reči kao predsjednik komisije za izbjegla i raseljena lica na državnom nivou to je da je Olovo ušlo u regionalni program u pogledu povratka koji se radi za republiku Hrvatsku, Srbiju, BiH i Crnu Goru tako da će se iz tih finansijskih sredstava rješiti jedan dio stambenih objekata na ovom prostoru“.
Sa delegacijom Federalne Vlade načelnik općine Olovo g. Đemal Memagić obišao je nekoliko lokacija u samom gradu i goste upoznao sa aktuelnim projektima i planovima u kojima će, između ostalog, upravo zajedno sa nadležnim ministarstvom, biti izgrađena i jedina neobnovljena i devastirana stambena zgrada u gradu u kojoj će povratak i pravo na smještaj ostvariti devet povratničkih porodica.
Referent za izbjegla i raseljena lica u općini Olovo Senahid Ibrahimović;-“Pored pomenutog kandidovali smo i projekat sanacije puta Petrovići –Slivnje za šta smo dobili uvjeravanja da bi uskoro trebalo početi pripremni radovi.Trenutno 76 porodica sa područja općine Olovo ima status raseljenog lica,uglavnom se tu radi o ljudima koji prije rata nisu imali rješeno stambeno pitanje , kandidovali smo projekat izgradnje zgrade za tzv.socijalno stanovanje i nadamo se skorom rješavanju i ovog pitanja “.
Đemal Memagić načelnik općine Olovo:- „Izložili smo projekte Općine Olovo koje smo započeli i koje namjereavamo uskoro započeti,što je nastavak priče o jednoj ekspanziji Olova, olovskog razvoja i mislim da će ovo o čemu smo danas razgovarali, imati efekta u svim segmentima o kojima je bilo govora“.
Među projektima čija je realizacija već započela, a koje će kroz svoje programe podržati Federalno mistarstvo za izbjegla i raseljna lica, su i nekoliko putnih komunikacija u jednom broju povratničkih naselja na podrucju općine Olovo, kao podrška održivosti povratka.

Kadir Plećan

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button