Općenito

Općinski načelnik Đemal Memagić dodijelio stipendije svima koji su uputili molbu

Stipendisti 2012/13Kao i prošle i ove godine načelnik Općine Olovo Đemal Memagić pozvao je učenike i studente sa područja općine Olovo da se prijave na Konkurs za dodjelu stipendija iz ličnih sredstava tj.načelničke plate.
Ove godine stiglo je 56 molbi, od toga 16 studenata i 40 učenika srednjih škola je uputilo molbu. U svom obrazloženju odluke o dodjeli stipendije svima koji su uputili molbu općinski načelnik Đemal Memagić je istakao:
-„Svjestan činjenice da ste svi relativno lošeg imovinskog stanja s jedne strane , a odlični učenici i ponos općine Olovo, s druge, odlučio sam
za prijavljene studente, njih ukupno 16 dodijeliti stipendiju u ukupnom iznosu od 500 KM (jednokratno),za prijavljenje učenike, njih ukupno 40 dodijeljujem stipendiju u ukupnom iznosu od 400 KM (jednokratno).
Kako nam je kazao općinski načelnik Đemal Memagić rješenja o dodjeli stipendija biće uručena na svečanoj dodjeli u toku naredne sedmice o čemu će svi studenti biti blagovremeno obaviješteni i dodao;
-„Iskreno se nadam da će ova stipendija pomoći da postignete još bolje rezultate, a ja sam presretan što mogu dati svoj doprinos u tome, baš onako kako sam Vam i obećao“,kazao je Memagić.

STUDENTI KOJI SU KONKURISALI ZA STIPENDIJU

PREZIME IME OCA IME

ALAJMOVIĆ MIRSAD SAMRA
BEŠLIJA ZIJAD INDIRA
IBRAHIMOVIĆ IDAET IRNESA
GUZANOVIĆ NAMIR NERMIN
MERDAN ZAHID AMER
ČOLAKOVIĆ KAZAFER ARMIN
SMAJIĆ SENAHID DŽENANA
AVDANOVIĆ BEĆIR AMRA
BEŠLIJA RAMIZ EDIN
MUMINOVIĆ ENVER BESIMA
KULO ISMET EMRA
VIŠĆA AHMET SELMA
SELIMOVIĆ MIHRET MIRNESA
AHMETSPAHIĆ SIFET MUJO
SELIMOVIĆ JASMIN SELMA
SMAILHODŽIĆ HASAN EMINA

UČENICI SREDNJIH ŠKOLA KOJI SU KONKURISALI ZA STIPENDIJU

PREZIME IME OCA IME

ALIKADIĆ SUNO AMAR
AVDANOVIĆ SAKIB NEJRA
SIRĆO ATIF MERIMA
TRAKIĆ SELIM SELMEDIN
TRAKIĆ SELIM SABAHUDIN
HADROVIĆ ELVIR ELDINA
MUNJIĆ RAŠID HAMZA
IŠERIĆ KASIM EMIR
DEDIĆ SELVEDINA LEJLA
FERAHATOVIĆ HAZIR JASMIN
JAMAKOVIĆ OSMAN HAMID
OMEROVIĆ ZULEJHA ELZANA
KUĆANOVIĆ ZAHID SABINA
KUĆANOVIĆ ZAHID SEDINA
BUSNOV ZEHRID SENADA
SELIMOVIĆ AZEM DŽENAN
AHMETSPAHIĆ ENVER EMIRA
BEŠLIJA FIKRET ADMIR
BAŠIĆ EMIN LEJLA
TRAKIĆ RAŠID MELISA
ZUKIĆ DAMIR AMINA
VIŠĆA SAFET NEJRA
KRIVALIĆ FEHIM AIDA
SELIMOVIĆ BEGO LEJLA
AVDAGIĆ FAHIR ALMEDINA
MURATOVIĆ SENAHID AZRA
HOTA SENAHID ŠEJLA
HASANIĆ ASIM DŽENANA
BLAŽEVIĆ HUSEIN AMELA
SOKOLAR VEHBIJA ENIDA
BEHLULOVIĆ HIMZIJA EMRA
DEDIĆ GALIB MEDISA
PLEĆAN MIRSAD NEJRA
BUSNOV ZIJAD MERJEM
GLEDO MUNIB NIHAD
KEHIĆ SEDINA IMER
BEŠLIJA ZIJAD ZIJADA
ČOLAKOVIĆ IBRAHIM MELISA
BEŠLIJA ERMIN ERMINA
HADROVIĆ EMIR INELA

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button