Općenito

Oružane snage BiH i općine Olovo i Sokolac zajedno saniraju lokalne puteve

Razgovor sa pripadnicima OS BiH i lokalnim stanovništvomPripadnici inžinjerijskog bataljona OS BiH, ovih su dana angažovani na projektu pomoći civilnom stanovništvu a koji se realizuje na području općina Sokolac i Olovo. Naime, radi se na sanaciji i popravci lokalnih makadamskih puteva ukupne dužine od oko 15 kilometara u MZ Kaljina, odnosno selima Kruševo ,Banja Lučica i Dolovi. Projekat se realizira na nekomercionalnoj osnovi u saradnji sa obje općine, koje su obezbjedile gorivo i mazivo za mehanizaciju kao i materijal za nasipanje puta.

-Ove aktivnosti su od velikog značaja za lokalno stanovništvo jer je već niz godina prisutan problem komunikacije između pomenutih sela kao i samih općina Olovo i Sokolac.-kazao nam je načelnik općine Olovo, Đemal Memagić koji je zajedno sa načelnikom općine Sokolac, Milovanom Bjelicom posjetio ova naselja i radilište.
Načelnici Memagić i Bjelica

-Sanacijom ovih puteva ostvaruju se osnovni preduslovi za razvoj ovog područja što je veoma bitno za lokalno stanovništvo. Osim toga ovo je i regionalni put koji povezuje dvije općine, i koji ima veoma veliki značaj za razvoj pivrednih aktivnosti obje općine kao i sveukupnu saradnju.-kazao nam je Milovan Bjelica, načelnik Sokoca.

-Ovo je drugi put da su pripadnici ove jedinice angažovani na sanaciji puteva u općini Sokolac u posljednje četiri godine.Inžinjeriski bataljon svoje zadatke i obaveze izvršava krajnje odgovorno i profesionalno što dokazuje velika zainteresovanost lokalnih zajenica širom BiH.Za tri dana radovi na ovom putu bit će završeni.-kazao nam je zapovjednik jedinice pukovnik ,Čubrilović Dragoljub.
-Napokon smo dočekali da se konačno ovaj put popravi , da možemo nesmetano ići i prema Olovu kao i prema Sokucu. Nadam se da će i u zimskom periodu održavati put jer nam je to jedina veza u pravcu oba grada.-kaže Omer Grbo Omer Grbopovratnik u naselje Banja Lučicu.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button