Općenito

Obavještenje o realizaciji programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu

Igraonica Suncokret ,arhivaMinistarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa javnim i privatnim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, uradilo je plan za implementaciju Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu, u skladu sa članovima 22., 46., 48., 52. i 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (”Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 7/10, 8/12).

• Djeca koja će biti obuhvaćena programom obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u školskoj 2013/2014. godini su djeca koja će do 1. marta 2014. godine imati navršenih 5 godina i 6 mjeseci života.
• Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu finansira Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u trajanju od 150 sati (10 radnih sedmica / 3 sata dnevno).
• Program realiziraju javne i privatne predškolske ustanove koje su verifikovane, tj. upisane u Registar predškolskih ustanova Zeničko-dobojskog kantona, kao i škole u sredinama gdje ne postoje predškolske ustanove u državnoj ili privatnoj svojini.
• Program se počinje realizirati od mjeseca marta tekuće školske godine, prema planu koji su sačinile predškolske ustanove i osnovne škole. Plan je urađen prema školskim područjima i isti je usklađen sa blizinom objekata škola i predškolskih ustanova.
• Roditelji/staratelji djece koja će pohađati program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, dužni su prilikom prijave djeteta za pohađanje programa donijeti i sljedeće dokumente:
– Izvod iz matične knjige rođenih (original ili kopija)
– Ljekarsko uvjerenje za boravak djeteta u predškolskoj ustanovi/školi
– Ličnu kartu roditelja/staratelja na uvid

(Dokumente nije potrebno ovjeravati, a ljekarsko uvjerenje je besplatno)
Prijava djece se vrši u periodu od 10.02 do 21.02.2014 godine u centralnoj i područnim školama OŠ.“Hasan Kikić“ Solun i OŠ“Olovo“u Olovu.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button