Općenito

Žene u BiH zarađuju u prosjeku do 300 KM manje u odnosu na svoje muške kolege

01_infograph-1Blizu 62% žena nije aktivno na tržištu rada.Žene na početku karijere u daleko nepovoljnijem položaju u odnosu na muškarce

Ispraćanjem mjeseca marta, ostaje otvoreno uvijek aktuelno pitanje položaja žene u društvu i njihove diskriminacije u poslovnom svijetu. No, da li je to zaista tako? Da li se žena u bh. poslovnom svijetu zaista nalazi u nepovoljnijem položaju u odnosu na muškarce? I ako da, u koliko nepovoljnijem položaju?

Analizirajući podatke Federalnog zavoda za statistiku BiH dobivenih anketiranjem radne snage tokom 2013. godine, ukupno 898,596, odnosno 61,3% žena nije aktivno na tržištu rada. Podaci dalje govore da je od navedene brojke, više od 58% žena izjavilo kako su obeshrabrene za traženje posla iz više razloga.

U navedenu skupinu ženske populacije, spadaju žene koje su izgubile posao tokom procesa privatizacije i koje su starije od 40 godina, zatim žene iz ranjivih grupa, kao što su žene sa invaliditetom, Romkinje, žrtve nasilja itd, gdje je skoro nemoguće za ove žene da nađu posao zbog nedostatka kvalifikacija, poslovnih vještina i dugog odsustva sa tržišta rada.
Nažalost, obespravljenost žena dešava se i u slučajevima kada se nalaze u radnom odnosu.

U istraživanju portala Posao.ba, urađenog na osnovu podataka servisa Plata.ba, žene zaposlene u oblasti farmacije, ekonomije i prosvjetnih oblasti imaju u prosjeku i do 300 KM manju platu u odnosu na muške kolege.

Plata.ba je servis za kontinuirano online istraživanje plata, sa uzorkom od preko 10 000, u sklopu kojeg ispitanici sami unose visine plata zbog čega istraživanje uzima u obzir stvarne iznose plata na tržištu rada.

Na osnovu podataka pomenutog istraživanja, žene zaposlene u farmaciji imaju maksimalnu platu 2.168 KM, dok mjesečna plata njihovih muških kolega iznosi 2.405 KM.

Najviša plata žena zaposlenih u sektoru ekonomije iznosi 1.657 KM, dok je najviša plata muškaraca 1.782 KM.

Postoji i par rijetkih ali svijetlih primjera, odnosno oblasti u kojima žene ipak prednjače po zaradi u Bosni i Hercegovini. Tako naprimjer maksimalna plata žena zaposlenih na pozicijama Voditelja ureda iznosi 2.600 KM, dok plata njihovih muških kolega iznosi 2.100 KM.
Najviša plata žena arhitekata iznosi 1.733 KM, dok plata muškaraca iznosi 1.558 KM.

Svi drugi podaci o platama u BiH su dostupni na www.plata.ba.

Posao.ba/Radio Olovo

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button