Općenito

Naredba o zabrani javnih okupljanja na području općine Olovo

10371723_401633793309788_31065497869890889_nOpćinski štab civilne zaštite donio je Naredbu o zabrani javnih okupljanja od 14.05.2014.do daljnjeg.Prirodna nesreća koja je zadesila općinu Olovo imala je katasrofalne posljedice po materijalna dobra.Na sreću nije došlo do ugrožavanja ljudskih života.U skladu sa procejnom stanja,Općinski štab Civilne zaštite OŠCZ je uvjeren da se nisu stvorili uslovi za održavanje bilo kakvih skupova na području općine Olovo iz razloga što su oštećene u nekim dijelovima općine i uništene putne komunikacije koje direktno mogu ugroziti kretanje.Aktuelna higijensko-epidemiološka situacija svakog dana prijeti da ugrozi zdravlje građana zbog velike količine fekalnih voda koje su se izlile na cijelom području općine Olovo.
Od strane OŠCZ svakodnevno se provode napori da se normalizuje funkcionisanje cijelog područja općine Olovo i dok traju aktivnosti na normalizaciji života svako javno okupljanje je nemoguće i uvredljivo za sve ugrožene poplavama,klizištima i sve koji se bore sa posljedicama poplava na području naše općine,kaže se u naredbi komandanta Olovske lukeštaba Civlne zaštite Đemala Memagića.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button