Općenito

Upozorenje iz Elektrodistribucije Zenica

10271535_275037766010520_3139150013585542095_nVezano za elementarnu nepogodu koja je ovih dana zadesila Bosnu i Hercegovinu skrećemo pažnju civilnoj zaštiti i licima zaduženim od strane općine za koordinaciju sa lokalnim zajednicama, da upozore lokalno stanovništvo, zatim lica koja dopremaju humanitarnu pomoć, lica koja su angažovana na izvođenju građevinskih radova na uklanjanju zemljanih nanosa, na izgradnji alternativnih pristupnih saobraćajnica, uklanjanju devastiranih objekata i slično, kao i sva ostala lica na terenu, na potencijalnu opasnost od električnog udara u slučaju da svojim radovima prouzrokuju smanjenje sigurnosne udaljenosti i sigurnosne visine prema metalnim dijelovima pod naponom koji pripadaju elektroenergetskim objektima kao što su dalekovodi, trafo-stanice i niskonaponska mreža.

Zabranjuje se građevinskoj operativi na terenu da uklanja devastirane dijelove elektrodistributivne mreže, te da obavlja bilo kakve radove na elektrodistributivnoj mreži kao i radove u vezi sa istom.
Za sve radove na elektrodistributivnoj mreži, pa i za uklanjanje devastiranih dijelova distributivne mreže, nadležna je isključivo Podružnica “Elektrodistribucija” Zenica. Neovlašteni radovi na elektrodistributivnoj mreži smatrat će se krivičnim djelom (krađa ili dovođenje u opasnost lica i materijalnih dobara).

Građevinski radovi u blizini zaštitnog pojasa elektrodistributivne mreže moraju biti nadzirani od strane ovlaštenih stručnih lica lokalne poslovne jedinice Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica.

U slučaju potrebe za izvođenje radova u blizini naprijed navedenih zaštitnih pojasa ili u slučaju potrebe za uklanjanjem dijelova devastirane elektrodistributivne mreže, kontaktirajte Službu za odnose sa javnošću na broj telefona 032-449-555 ili na besplatan broj telefona 080 020 132

Služba za odnose s javnošću i informisanje Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button