Općenito

Ustavni sud FBiH presudio u korist općina Vareš i Olovo

406080_559714597390840_950115320_nUstavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlučujući o zahtjevu načelnika Općine Vareš i Općine Olovo za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u vezi sa Zakonom o šumama, koji je donijela Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu člana IV.C.10.(3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi sa Amandmanom XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici bez javne rasprave održanoj dana 13.05.2014. godine donio je presudu:
– Utvrđuje se da je Zakonom o šumama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 8/13) povrijeđeno pravo Općine Vareš i Općine Olovo na lokalnu samoupravu.
– Daje se mogućnost Skupštini Zeničko-dobojskog kantona da u roku od šest mjeseci od dana objavljivanja ove presude u „Službenim novinama Federacije BiH”, i „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona” izvrši usaglašavanje zakona iz tačke 1. ove presude sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 49/06) do kada se ovaj zakon može primjenjivati.
– Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH” „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button