Općenito

Prilika za posao za 90 nezaposlenih osoba sa područja općine Olovo-rok za prijavu 1.septembar 2014 god. do 16.00 sati

10580211_797976000235894_2166810921906025473_nOpćinski načelnik Đemal Memagić u fazi je sklapanja ugovora sa UNDP-om o zapošljavanju 90 nezaposlenih osoba sa područja cijele općine Olovo. Projekat podrazumijeva izvođenje radova u oblasti:gradske čistoće, čišćenja obala i korita rijeka, sanacija lokalnih puteva, klizišta i divljih deponija, pomoć osobama koje su pretrpjele štetu u periodu poplava i klizanja tla u sanaciji stambenih objekata i izgradnji novih, te drugih poslova koji imaju za cilj vraćanje ljepote općini Olovo kakva je bila prije prirodne nesreće poplave i klizanja tla. Projekat zapošljavanja odnosi se na period od 60 radnih dana (oko tri mjeseca).
Za prijavu na konkurs kandidati trebaju da ispunjavaju sljedeće uslove:
-da su prijavljeni na birou za zapošljavanje
-da su radno sposobni za obavljanje navedenih poslova
-da su prijavljeni na području općine Olovo prije 15.05.2014.godine
Uslovi pri zapošljavanju su da:
-Minimalno 10% zaposlenih mora pripadati povratničkoj populaciji i
-Minimalno 30% zaposlenih moraju biti žene.
Rok za prijavu je ponedjeljak 01.09.2014.godine u 16.00 sati.Molimo građane za razumijevanje u pogledu kratkog roka za prijavu.
U prijavi je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. Prijavni obrazac (preuzeti i popuniti u šalter sali Općine Olovo)
2. Kopiju lične karte
3. CIPS obrazac
4. Kopiju Radnu knjižicu
5. Uvjerenje o stručnoj spremi (diploma) ili svejdočanstvo o završenom posljednjem razredu za osobe koje nemaju srednju stručnu spremu
6. Uvjerenje sa Biroa Olovo da se nalazi na evidenciji nezaposlenih.
Prijave uz kopletiranu dokumentaciju se predaju lično u Općini Olovo.
Za sve informacije i pojašnjenja pozvati Fahrudina Čolakovića – osobu za koordiniranje projekta na broj 061-586-077, ili Eseda Hadžiabdića na broj 061-988-120 ili e-mail ;cz@olovo.gov.ba
Oglas je objavljen danas 28.08.2014. i otvoren je do 1.09.2014 do 16.00 sati.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button