Općenito

Javni poziv poslovnim ljudima koji su zainteresovani za investiranje u startup kompanije

banPredmet ovog otvorenog javnog poziva je prikupljanje prijava investitora koji žele da se uključe u mrežu poslovnih anđela «BIZOO Angel Network». BIZOO Angel Network je organizacijavodećih BiH preduzetnika koji kontinuirano radena otkrivanju i investiranjuu nove i inovativnestartup kompanije sa područja Bosne i Hercegovine. Zajedno sa BIZOO startup akcelerator programom, BIZOO Angel Network predstavlja platformu za povezivanje investitora, startup kompanija i mentora koje žele da se uključe u razvoj lokalnog startup ekosistema.

BIZOO Angel Network svojim članovima pruža raznovrsne usluge i savjete, teorganizuje redovne sastanke i obuke vezane za investicije u lokalne startup kompanije. Svi članovi BIZOO mreže poslovnih anđela će imati mogućnost da budu mentori startup kompanijama iz BIZOO akcelerator programa koje su im interesantne i/ili u koje bi investirali. BIZOO program je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Pored redovnih mjesečnih sastanaka, BAN će organizovati i godišnjukonferenciju namjenjenu svim trenutnim i budućim članovima, gdje će isti imati priliku da čuju primjere i iskustva svjetskih stručnjaka iz domene startup biznisa i investicija.

O poslovnim anđelima

Poslovni anđeli su fizička ili pravna lica koja individualno ili koz vid udruživanja ulažu svoj kapital, znanje i poslovne kontakte u razvoj poslovnih ideja sa potencijalom za brz rast.

Investiranje poslovnih anđela je važno za razvoj preduzetništva i izgradnju budućih uspješnih kompanija. Konvencionalni kapitalni fondovi su teže dostupni startup kompanijama koje se nalaze u ranim fazama razvoja poslovanja. Najčešće investicije u startup kompanije su realizovane od strane samog osnivača i njegovih prijateja i porodice. Postojanje poslovnih anđela na tržištu popunjava prazninu između neformalnog i institucionalnog investiranja i predstavlja važnu ulogu za razvoj lokalnog startup ekosistema.
Javni poziv se upućuje svim fizičkim i pravnim licima koji prepoznaju ovu ponudu kao šansu za otvaranje novih poslovnih mogućnosti.Molimo sve zainteresovane za aktivnosti BIZOO Angel Networka da dostave pismo namjere za uključenje u mrežu ili se dodatno informišu na info@bizoo.ba. Javnipoziv je otvoren do 22.09.2014. godine.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button