Općenito

Javni konkurs za dodjelu stipendija iz ličnih sredstava-načelničke plate redovnim učenicima i studentima za školsku/akademsku 2014/2015 godinu

10556408_572907479480431_3881896488050111369_nOpćinski načelnik Đemal Memagić pozvao je redovne učenike i studente da se prijave na Javni konkurs za dodjelu stipendija iz ličnih sredstava-načelničke plate redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima za školsku/akademsku 2014./2015. godinu

Đemal (Rasim) Memagić iz Olovskih Luku – Općina Olovo raspisuje konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima/studentima koji imaju prebivalište na području općine Olovo, uz uslov da nemaju drugu stipendiju.

I – UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJE

Pravo učešća na konkurs za dodjelu stipendija imaju studenti i učenici koji ispunjavanju slijedeće uvjete:

– da su državljani Bosne i Hercegovine,
– da imaju prebivalište na području općine Olovo,
– da su redovni učenici/studenti,
– da nisu obnavljali razred/godinu,
– da nisu korisnici druge stipendije ili subvencija za troškove školarine iz sredstava budžeta ili drugog davaoca.

Đemal Memagić je utvrdio listu deficitarnih zanimanja studenata koja su potrebna lokalnoj zajednici za naredni vremenski period:

– dipl. ing. ili bakalaureat tekstila,
– dipl. ing. ili bakalaureat mašinstva,
– dipl. ing. ili bakalaureat arhitekture,
– dipl. ing. ili bakalaureat građevine,
– dipl. ing. ili bakalaureat saobraćaja,
– dipl. ing. ili bakalaureat elektrotehnike,
– profesor ili bakalaureat matematike.

Pravo učešća na konkurs za dodjelu stipendija nemaju:

– studenti koji se obrazuju uz rad,
– vanredni studenti,
– studenti koji obnavljaju godinu studija i
– apsolventi.

III – POTREBNI DOKUMENTI

Za učešće na Javnom konkursu učenik/student uz zahtjev treba dostaviti sljedeća dokumenta:

– Ovjerena kopija lične karte (za punoljetne),
– Izvod iz matične knjige rođenih (za maloljetne),
– Uvjerenje o prebivalištu (da nije starije od 3 mjeseca, original ili ovjerena kopija – pribavlja se u CIPS-u Olovo),
– Ovjerena izjava da ne prima stipendiju ili subvencije za troškove školarine, smještaja u studentske domove i/ili ishrane iz sredstava budžeta, odnosno stipendiju ili subvenciju za troškove školarine, smještaja u studentske domove i/ili ishrane drugog davaoca,
– Potvrda da redovno pohađa tekuću školsku godinu i da ne obnavlja godinu-upis. (Izdaje Sekretarijat škole ili Studentska služba fakulteta)
– Ovjerena kopija upisa razreda/semestra,
– Fotokopija Svjedočanstava prethodno završenih razreda srednje škole (za učenike), fotokopija svih popunjenih stranica indexa sa ocjenama (za studente) ,
– Kućna lista (Izdaje se i ovjerava u Centru za pružanje usluga građanima-općina Olovo,
– Fotokopija dokaza o priznanju „Učenik generacije“. (Za prethodnu školsku godinu za učenike I (prvog) razreda srednje škole, odnosno studente I (prve) godine studija (ukoliko učenik/student posjeduje).

Kao dokazi dostavljaju se originali ili ovjerene fotokopije originalnih traženih dokumenata. Dokumenti se neće vraćati podnosiocima zahtjeva.

Konkurs ostaje otvoren do 10.10.2014. godine.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa šalju se poštom na adresu:

Općina Olovo, Branilaca grada b.b.
J A V N I K O N K U R S za dodjelu stipendija iz ličnih sredstava-načelničke plate redovnim učenicima srednjih škola i studentima za školsku/akademsku 2014./2015. godinu.
Sa naznakom: „NE OTVARAJ“.

Spisak odabranih kandidata će se objaviti na oglasnoj tabli Općine Olovo i na drugim javnim mjestima za oglašavanje najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja Konkursa.

Stipendija će se isplaćivati mjesečno za školsku/akademsku 2014./2015. godinu.

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE UZETI U RAZMATRANJE.

Više informacija svi zainteresovani mogu dobiti putem kontakt brojeva; 061/988-120, 061/586-077.

DAVAOC STIPENDIJE
Đemal Memagić

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button