Općenito

U Olovu održan okrugli sto “Rijeka Krivaja kroz prošlost”

10402392_590052381099274_1874713360969166795_nU organizaciji Instituta za istoriju BiH i članova Udruženja za modernu historiju iz Sarajeva u Olovu je održan okrugli sto na temu ”Rijeka Krivaja kroz prošlost”- (Prostor,vrijeme ,ljudi).
Prisutnima se na početku obratio mr.sc. Enes Omerović koji je istakao da organizovanje ovakvog naučnog skupa pod nazivom „Rijeka Krivaja kroz prošlost“ ima za cilj podsticanje historičara, kao i naučnika iz drugih oblasti, da se bave istraživanjem prošlosti regiona koji je dosadašnjoj bosanskohercegovačkoj historiografiji relativno slabo istražen.
-Pored toga, namjera Instituta za istoriju u Sarajevu je i da se u bosanskohercegovačku historiografiju polahko počnu uvoditi i teme iz tzv. ekohistorije, odnosno historije okoliša. Također, na ovaj način se obnavljaju nastojanja Instituta za istoriju u Sarajevu da svoje aktivnosti prezentira i u manjim sredinama i ukaže na značaj proučavanja lokalne historije,kazao je Omerović.
Prvo izlaganje imao je dr. Jasminko Mulaomerović (Tragovi najstarijih lovačkih zajednica u dolini Krivaje), dipl. iur. Benjamina Londrc (Područje rijeke Krivaje u periodu rimske vlasti), mr. Rusmir Djedović (Neka historijsko-geografska istraživanja Krivaje) i prof. dr. Azem Kožar (Problematika istraživanja prošlosti područja sliva rijeke Krivaje na osnovu pisanih historijskih izvora). U okviru drugog panela prezentirana su četiri rada koja obrađuju 10628019_590052507765928_3260780054796502291_nteme iz srednjovjekovne historije ovog prostora. Izlagači su bili: Enes Dedić, MA (Područje rijeke Krivaje kroz medijavalnu produkciju), Nedim Rabić, MA (Rijeka-zemlja-granica: Konfiguracija prostora u srednjovjekovnoj Bosni), Dženan Dautović, MA (Srednjovjekovno Olovo u sistemu gradskih naselja zemlje Pavlovića) i prof. Mirnes Hasanspahić (Mramorovi olovskog kraja /Evidentiranje i rasprostranjenost srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika stećaka na području općine Olovo/). Teme iz osmanskog i perioda austrougarske uprave predstavila su tri izlagača u trećem panelu – mr. Sedad Bešlija (Prilog izučavanju olovske nahije u XVII stoljeću), dr. Margareta Matijević (Baruni Brnjakovići od Olova /1653-1885/) i Meris Ešpić, MA (Eksploatacija šume u slivu rijeke Krivaje u doba Austro-Ugarske monarhije /1878-1918/). U četvrtom panelu, u kojem su prezentirani radovi koji se odnose na prvu polovinu XX stoljeća, referate su podnijeli: mr. Seka Brkljača (Utjecaj razvoja šumske privrede na urbanizaciju Zavidovića), mr. Enes S. Omerović (Stranci na Krivaji u prvoj polovini XX stoljeća), mr. Sonja Dujmović (Učešće Srba u životu Zavidovića /1918-1941/ – okvir za istraživanje) i mr. Sanja Gladanac (Komparacija rezultata popisa žrtava Drugog svjetskog 10517570_590052384432607_5304609739980252422_nrata iz 1947. i 1950. godine na primjeru Zavidovića). U petom, posljednjem panelu predstavljene su teme iz socijalističkog i perioda posljednjeg rada u Bosni i Hercegovini. Izlagači su bili: mr. Amir Duranović (Odjeci Brionskog plenuma niz Krivaju), mr. Aida Ramić (“Olovske novine” kao izvor za istraživanje lokalne historije) i mr. Edin Omerčić (Učešće i doprinos zavidovićkih jedinica u vojnim operacijama 3. K ARBiH 1995. godine).
Veliki broj učenika olovske srednje škole , profesora i građana pratio je okrugli sto i tom prilikom su aktivno uzeli učešće postavljajući pitanja izlagačima i kroz diskusiju.
Organizatori Institut za istoriju Univerziteta u Sarajevu i Udruženje za modernu historiju (UMHIS) zadovoljni su posjetom kao i prisutni koji su na jednom mjestu mogli čuti zanimljive historijske činjenice iz prošlosti olovskog kraja.Ovdje treba pomenuti da će se izlaganja sa okruglog stola uskoro naći na jednom mjestu tj. u „Zborniku“ koji izdaje Institut.
Pored članova Instituta za istoriju Univerziteta u Sarajevu i Udruženja za modernu historiju (UMHIS) treba pomenuti da su učesnici bili profesori i stručnjaci sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Pravnog fakulteta u Zenici, Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu, društva “Stanak” (Društva za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije u Sarajevu), Centra za krš i speleologiju iz Sarajeva, Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona.
Podršku u organizaciji pored Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke pružio je hotel „Akvaterm“ i Centar za kulturu i informisanje Olovo koji je na poklon dobio vrijednu kolekciju izdanja koje je izdao Institut u istoriju Univerziteta u Sarajevu .

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button