Općenito

BURCH : Naučnici iz BiH i Hrvatske potpisali memorandum o naučnoj i obrazovnoj saradnji

Damir-Marjanovic-photoOdjel za genetiku i bionžinjerstvo, pod rukovodstvom prof. dr. Damira Marjanovića, na Internacionalnom BURCH Univerzitetu se uključio u proces umrežavanja naučnih i obrazovnih kapaciteta u BiH, ali i cijelom regionu

Internacionalni BURCH Univerzitet je tokom protekle sedmice potpisao memorandum o naučnoj i obrazovnoj saradnji sa više vodećih znanstvenih institucija iz BiH i Hrvatske.
Naime, rukovodeći se modernim trendovima u nauci koji podrazumjevaju izgradnju efikasne i intenzivne saradnje naučnih institucija, prvenstveno u oblasti pripremanja internacionalnih projekata, ali i kreiranja modernih dodiplomskih, magistarskih i doktorskih programa, odjel za genetiku i bionžinjerstvo, pod rukovodstvom prof. dr. Damira Marjanovića, na Internacionalnom BURCH Univerzitetu se uključio u proces umrežavanja naučnih i obrazovnih kapaciteta u BiH, ali i cijelom regionu.
-Ovo su tek prvi, ali iznimno bitni, koraci u procesu uspostavljanja buduće suradnje, koji će vrlo brzo doživjeti svoju konkretizaciju, kako u procesu pripremanja zajedničkih internacionalnih projekata, studijskih programa, razmjene znanstvenika i studenata, obavljanju prakse za studente, te maksimalnom iskorištavanju postojećih znanstvenih kapaciteta iz oblasti genetike i bioinžinjerstva, kako u našoj zemlji tako u BiH” potvrdio je profesor Marjanović, napominjući da u skorijoj budućnosti očekuje potpisivanje sličnih ugovora o suradnji sa drugim institucijama slične afilijacije u BiH i šire.
Inače, o značaju ove saradnje govore i činjenice da su institucije s kojima je potpisana saradnja vodeće u svojim naučnim stručnim oblastima. Kao dokaz ovoj tvrdnji govori i činjenica da je „Genos“ iz Zagreba tokom 2013. godine, u uglednom naučnom časopisu „The Scientist“, proglašen kao najbolja kompanija za rad mladih naučnika u svijetu. Zbog toga se može zaključiti da je ovo odličan korak mlade i perspektivne visokoškolske i naučne ustanove, kakva Internacionalni BURCH Univerzitet uistinu jeste, ka pronalaženju svoga mjesta u znanstvenom i obrazovnom miljeu EU.
Kemal Balihodžić
Šef Službe za komunikaciju i marketing
www.ibu.edu.ba

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button