Općenito

Nakon preventivnih od 15.aprila represivne mjere policije prema prekršiocima saobraćajnih propisa

imagesU cilju smanjenja broja saobraćajnih nezgoda sa teškim posljedicama i stvaranja visokog stepena bezbjednosti odvijanja saobraćaja na svim putevima na području Zeničko-dobojskog kantona, policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u kontinuitetu poduzimaju aktivnosti na kontroli učesnika u saobraćaju, posebno vozača i vozila, sprovodeći redovne i pojačane akcije kontrole u saobraćaju, te vršeći nadzor nad radom stacionarnih radara na području Zeničko-dobojskog kantona.
Nakon određenih analiza, na nivou Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je sačinjen “Operativni plan na poboljšanju bezbjednosti saobraćaja sa posebnim akcentom na mirujući saobraćaj, kretanje pješaka i obaveze vozača prema pješacima” koji će se provoditi u toku mjeseca aprila 2015. godine.
U toku trajanja preventivnog dijela postupanja po Planu, službenici svih policijskih stanica će građanima izdavati upozorenja u vidu promotivnih letaka. Kako je u naznačenim aktivnostima naglasak stavljen na sigurnost pješaka, leci upozorenja će se djeliti prvenstveno pješacima koji kolovoz prelaze na mjestima gdje to nije dozvoljeno, kao i vozačima koji se ne pridržavaju zakonskih odredbi u pogledu obaveza prema pješacima.
Nakon okončanja preventivne faze, koja traje do 15. aprila tekuće godine, policijski službenici će prema počiniocima prekršaja represivno djelovati. To znači da će svi učesnici u saobraćaju koji se ne pridržavaju zakonskih odredbi u pogledu parkiranja vozila i prelaska kolovoza na obilježenim pješačkim prijelazima, kao i vozači koji ne poštuju svoje obaveze prema pješacima, biti sankcionisani u skladu sa odredbama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH (Sl.glasnik BiH br:6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13) i Zakona o prekršajima (Sl.novine FBiH br: 63/14).
Leci za kampanju u saobracaju april 2015
Nadamo se da će naznačene aktivnosti rezultirati željenim efektima i da će učesnici u saobraćaju, naročito pješaci, ovu vrstu upozorenja shvatiti krajnje ozbiljno, uz uvažavanje i poštivanje svih saobraćajnih propisa, kako bi se u konačnici, našim zajedničkim aktivnostima i naporima unaprijedila bezbjednost odvijanja saobraćaja u svim našim gradovima.
Odsjek za odnose s javnošću,analitiku i planiranje MUP-a ZDK

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button