Općenito

Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona vrši uplatu sredstava za više kategorija

f5f09ca4483af6d82250f6e147b92681_L Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice,obavijestilo je korisnike transfera da će Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona dana 30.04.2015. godine izvršiti uplatu sredstava za XI/2014. godine za:
• stalne novčane pomoći;
• jednokratne i privremene pomoći;
• smještaj u drugu porodicu;
• novčana pomoć za nezaposlene porodilje;
• jednokratna pomoć za opremu novorođenčeta;
• pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci;
• dodatak na djecu;
• pomoć i njega drugog lica;
• medicinsko vještačenje, kao i
• civilne žrtve rata-dio iz Budžeta Kantona za XII/2014.godine i
• naknada za porodiljsko odsustvo (zaposlene porodilje) za I/2015. godine.
U skladu sa ranijim opredjeljenjem Vlade i Ministarstva finansija i prilivom novčanih sredstava u Budžet Kantona, a u cilju postizanja kontinuiteta u isplatama ovih naknada jedanput mjesečno, sve naredne isplate će se vršiti do 4.-tog tekućeg mjeseca.

MINISTARSTVO FINANSIJA

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button