Općenito

Otvoren poziv za zapošljavanje 25 radnika na tri mjeseca na području općine Olovo prijave do 26.juna 2015 god.

c3393-1fotoOpćinski načelnik Đemal Memagić u fazi je sklapanja ugovora sa Federalnim zavodom za zapošljavanje 25 osoba srednje stručne spreme ili KV radnika sa područja cijele općine Olovo. Projekat koji nosi naziv „Program javnih radova“ podrazumijeva izvođenje radova a obuhvata oblasti:gradske čistoće, čišćenja obala i korita rijeka, sanacija lokalnih puteva, sanacije divljih deponija, pomoć osobama koje su pretrpjele štetu u periodu poplava i klizanja tla, te drugih poslova koji imaju za cilj uređenje općine, radovi koji se odnose na uređenje izletišta Zeleni vir i drugi radovi koji će biti izvođeni na području općine Olovo. Projekat zapošljavanja odnosi se na period od 3 mjeseca gdje bi uposlenici imali uredno izmirenu platu i doprinose iz penzijsko – invalidskog osiguranja.
Uslov je da su osobe registrirane na birou za zapošljavanje. Rok za prijavu je petak 26. 06. 2015.godine u 16sati. Molimo građane za razumijevanje u pogledu kratkog roka za prijavu.
U prijavi je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. Prijavni obrazac (preuzeti i popuniti u šalter sali Općine Olovo)
2. Kopiju lične karte
3. Kopiju radne knjižice
4. Uvjerenje o stručnoj spremi (diploma)
5. Uvjerenje sa Biroa Olovo da se nalazi na evidenciji nezaposlenih.
Prijave uz kopletiranu dokumentaciju se predaju lično u Općini Olovo.
Za sve informacije i pojašnjenja pozvati Eseda Hadžiabdića na 061 988 120, Almu Kukolj na 062 329 070 iJamaković Hediju na 061 996 382 ili email na opcina@olovo.gov.ba; mz@olovo.gov.ba; cz@olovo.gov.ba

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button