Općenito

Općinsko vijeće Olovo na inicijativu MZ Milankovići usvojilo odluku kojom se novoizgrađenom mostu u Crnom Potoku daje ime “Đemal Memagić”

11230651_737854372985740_7982908695740110452_nRelativno brzo ili političkim žargonom – ekspeditivno je završena 26-ta sjednica OV Olovo koju ste imali priliku, shodno već našoj ustaljenoj praksi, pratiti u direktnom prenosu na našem talasu 30.11.2015.god. od 9:00-10:30 . U ovih sat i po doneseno je nekoliko važnih odluka i zaključaka.
– Prije svega usvojen je, u formi nacrta, budžet Općine Olovo za narednu 2016.godinu i time stavljen u 15-todnevnu javnu raspravu tokom koje, a prije nego se ponovo u formi prijedloga nađe pred vijećnicima, građani, institucije, udruženja, ustanove i ostali imati priliku da iznesu svoje prijedloge i sugestije i predlože eventualne izmjene nadležnoj općinskoj Službi za ekonomske poslove . Budžet za narednu godinu iznosi 3.200.000 KM što je za 28 hiljada KM manje u odnosu na aktuelni ovogodišnji budžet.
– Usvojena je odluka o izmjeni regulacionog plana Olovo centar a tiče se nadogradnje objekta Centra za kulturu. Kako se moglo čuti u obrazloženju Općinskog Načelnika i predstavnika nadležnih službi ovaj, već izgrađeni, prostor još jednog sprata zgrade u površini od 328 kvadrata planiran je kao stambeni prostor u vlasništvu Općine za 4 stambene jedinice. Bilo je prijedloga da se taj prostor ustupi političkim partijama ili udruženjima koje nemaju svoj prostor, no kako sve to nije bilo predmet ove rasprave i kako će se o njegovoj namjeni svakako razgovarati i odluke donositi u OV usvojena je odluka o izmjeni regulacionog plana.
– Stambeni fond u Olovu povećat će se i kroz realizaciju projekta izgradnje novog bloka zgrade „Karingtonka“ koji će biti izgrađen uz podršku državnog Ministarstva za izbjegla i raseljena lica. Radi se o izgradnji 16 novih stanova čiji će vlasnik biti Općina Olovo, a korisnici izbjegla i raseljena lica.
– Na prijedlog MZ Milankovići OV je usvojilo odluku da novoizgrađeni most u Crnom potoku na rijeci Krivaji nosi naziv „Đemal Memagić“- što je u dopisu vijećnicima obrazloženo činjenicom da je u načelnićkom mandatu g-dina Memagića riješen najveći poslijeratni problem na putu koji ovo naselje spaja sa regionalniom putem Olovo-Zavidovići, a radi se dionici ratnog „puta spasa“ za cijeli Tuzlanski bazen. Ovim se, stoji u pismenom obrazloženju iz MZ Milankovići odaje priznanje načelniku Đemalu Memagiću koji je jedini prepoznao važnost i rješio ovaj ovaj dugogodišnji problem.
– Na kraju sjednice pročitano je pismo namjere grupacije HIFA da na području naše općine ulaže u hidro potencijal i energetske projekte. Konkretno radi se o namjeri izgradnje hidroelektrane na rijeci Bioštici snage 4,9 MW (megavata), a kako stoji u ovom pismu realizacija ovog projekta otvorila bi vrata izgradnji još jedne ili dvije minicentrale kapaciteta do 2 megavata. Zauzet je stav da se po ovom, kao i svim ostalim pitanjima vezanim za hidropotencijal i ulaganje u ovaj sektor ostaje pri procentu od 10% na godišnjem nivou ostvarenih prihoda za Općinu Olovo, uz konstataciju da u Petrovićima po tom sistemu dakle od 10% za Općinu Olovo uskoro kreće izgradnja prve mini hidrocentrale na području naše općine.
To bi u najkraćem bio pregled tema, odluka i zaključaka kojima se bavilo i koje je usvojilo OV Olovo na svojoj XXVI redovnoj sjednici odžanoj 30.11.2015.god..

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button