Općenito

Novi rokovi za otpis zateznih kamata

federalna-inspekcija-04092015Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da je dana 7.11.2015. godine stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (“Službene novine FBiH” broj 86/15).

Prema ovom Zakonu kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda do 31.12.2014. godine se otpisuje u cijelosti, ako porezni obveznik dug plati najkasnije do 31.12.2016. godine. Ako porezni obveznik dug plati u periodu od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine, otpisat će mu se obračunata kamata u iznosu 50%.

Pozivaju se porezni obveznici koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastala do 31.12.2014. godine, da iskoriste pogodnosti ovog Zakona i podnesu zahtjev za otpis zateznih kamata na javne prihode.
Zahtjev se podnosi na Obrascu ZAOK, neposredno ili putem pošte nadležnoj poreznoj ispostavi kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik, odnosno prema sjedištu podnosioca zahtjeva.

Obrazac ZAOK popunjava se prema Pravilniku o formi i sadržaju obrasca zahtjeva za otpis zatezne kamate na javne prihode i potrebnoj dokumentaciji (“Službene novine FBiH” broj 29/13). Porezni obveznici Zahtjev za otpis zatezne kamate – obrazac ZAOK mogu preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba u dijelu obrasci.

Za sve dodatne informacije porezni obveznici se mogu obratiti na telefonske brojeve nadležnih poreznih ispostava koji se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba u dijelu kontakti.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button