Općenito

Načelnik općine Olovo Đemal Memagić održao sastanak na temu gradnje hidroelektrane na rijeci Bioštici

mini-hidroelektraneNa inicijativu Općine Olovo i Općinskog načelnika Đemala Memagića održan je sastanak na temu što skorijeg aktiviranja hidropotencijala na rijeci Bioštici .Sastanku su prisustvovali pored pomoćnice načelnika Merise Kaljanac i ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK Himzo Smajić,predstavnici Elektroprivrede BiH Almedin Skopljak rukovodilac za pripremu izgradnje hidrioelektrana i Enis Letić rukovodilac za pripremu izgradnje malih elektrana iz obnovljivih i alternativnih izvora energije,Besim Imamović direktor z akapitalne investicije u Elektroprivredi BiH,vlasnik i direktor HIFA-e Izudin Ahmetlić sa izvršnim direktorom za marketing i prodaju Nedžadom Polićem.
Prema riječima Općinskog načelnika Đemala Memagića cilj sastanka je bio da se ubrza procedura oko gradnje hidrocentrale na Bioštici koji se sastoji iz pet kaskadnih hidrocentrala 24 MW snage.U razgovoru svih predstavnika Elektroprivrede kazano je da oni nemaju ništa protiv da i privatni sektro uđe u ovu investiciju jer ovo preduzeće zbog zakonskih procedura nije u mogućosti investirati tako brzo.Dogovoreno je da se pokrene inicijativa da se na pomenutoj lokaciji razdvoji javno i privatno ulaganje u gradnju i hidrocentrala tako da bi nakon raspisivanja tendera javna i privatna preduzeća imala mogućnost da apliciraju .U ovom slučaju tri hidroleketrane bi gradila Elektroprivreda dok bi perostale dvije gradilo privatno preduzeće, realizacija bi trebala početi tokom ove godine.
Na ovom sastanku predstavnici Elektroprivrede upoznali su Općinskog načelnika da Elektroprivreda trenutno radi studiju izvodljivosti gradnje hidrolektarana na rijeci Krivaji dok se uporedo rade aktivnosti na promjeni federalnog regulacionog plana i njegovim usklađivanjem sa kantonalnim regulacionim planom.
Stari regulacioni plan je predviđao potopljavanje,vodosnadbijevanje Tuzlanskog kantona ali je to sve stavljeno van snage,tako da bi novim regulacionim planom bilo predviđeno sedam hidrocentrala na rijeci Krivaji od 4 ili 5 MW što bi bilo još nekih 28 MW struje na području općine Olovo.
Procedura za gradnju mini hidroelektane Petrovići od 4 MW je provedena što znači da bi već ove godine Olovo trebalo imati 12 MW što je jako bitno za budžet Općine Olovo i sve ono što iz toga proizilazi kaže načelnik Đemal Memagić.
-Već je prošlo dosta vremena da se o ovome govori tako da vjerujem u ozbiljnost ove priče gledajući sudionike razgovora,i ozbiljnosti pristupa.Znam da postoji sumnja građana Olova da je ovo u magli ali nikad nisam pričao stvari koje su u magli,jer sam ubijeđen da će ovo biti realizovano.
Na naše pitanje koje još dobiti mogu očekivati lokalne zajednice kada je gradnja mini i hidriolektrana u pitanju Općinski načelnik Đemal Memagić ističe da je to pored jednokratne i koncesiona naknada od 10 % koju je OV tražilo i koju investior ima u obavezi izvršiti pri potpisanom ugovoru .Lokalna MZ će se izjasniti za izgradnju po svojim prioritetima,dakle sve će biti transparentno i prema željama one lokalne zajednice gdje se gradi elektrana,pa da li će to biti put ili neki drugi infrastruktruni objekat stvar je građana te MZ.
-Jedna minihidrolektrana od 4 MW je oko 300.000 KM na godišnjem nivou ,što bi kada od toga dio ode Kantonu i Federaciji za općinu Olovo bio od 2 do 2,5 miliona veći prihod.Mjerilo na je npr.Konjic i njihov razvoj ,ista su pravila Federacije prema isplati PDV-a,ko ima svoje izvore finansiranja jača je zajednica,razvoj itd.Pokretanjem rudnika ima koncesiona naknada na svaku tonu,isto tako i naknadu od kamenolama,naknadu za korištenje šume gdje se mi borimo da bude pravednija raspodjela i to je ona moja priča da bi Budžet Olova trebao biti od 6 do 7 miliona KM,sad možete zamisliti šta bi se moglo dešavati u drugim parametrima.Ja vjerujem u to ,jer želja mi je razvoj Olova i dobrobit svih ljudi kako bi ostali na ovom području,kaže Općinski načelnik Đemal Memagić.
A.Milunić

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button