Općenito

Provedena akcija policije na kontroli zloupotrebe djece u svrhu prosjačenja i protupravnog točenja alkohola maloljetnim licima u ugostiteljskim objektima

slika.phpKako smo već informisali javnost u proteklom periodu u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je vršena procjena stanja javnog reda i mira, posebno kada je u pitanju učešće djece i maloljetnih lica u narušavanju javnog reda i mira.
Izvršene analize su pokazale evidentno povećanje broja maloljetnih lica koja, boraveći u ugostiteljskim objektima, konzumiraju alkoholna pića, kao i broja djece i maloljetnika koji prosjače.

Kako bi se na efikasniji način prevenirali ovakvi slučajevi, koji pored toga što predstavljaju društveno neprihvatljivo i nedozvoljeno ponašanje mogu ostaviti trajne posljedice na zdravlje i normalan razvoj djece i maloljetnika, planirana je i sprovedena akcija policije na području Zeničko-dobojskog kantona, koja je bila usmjerena na preduzimanje represivnih mjera prema maloljetnim licima koja prosjače ili se odaju skitnji, te njihovim roditeljima, starateljima ili trećim licima koja ih navode na to, kao i licima koja daju alkoholna pića maloljetnicima, a posebno vlasnicima i uposlenicima ugostiteljskih i drugih objekata u kojima se toči alkohol. Sve navedene radnje čine prekršaje iz Zakona o javnom redu i miru Zeničko-dobojskog kantona.

U okviru ove akcije, koja je sprovedena od strane policijskih službenika u svim gradovima na području Kantona, izvršena je kontrola i pregled 326 ugostiteljskih objekata, kojom prilikom su u 11 slučajeva izdati prekršajni nalozi licima u ugostiteljskim objektima zbog točenja alkoholnog pića maloljetnim licima. Tokom naznačenih aktivnosti 22 lica su sankcionisana zbog prosjačenja, a u 15 slučajeva su izdati prekršajni nalozi roditeljima i starateljima zbog propuštanja dužnog staranja o maloljetniku i djeci, koja su tokom akcije zatečena da prosjače i identifikovana.

Naglašavamo da će se naznačene aktivnosti Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona nastaviti i u narednom periodu, prvenstveno sa ciljem preveniranja ovih nedozvoljenih ponašanja u kojim učestvuju djeca i maloljetnici, kao i sankcionisanja lica koja krše odredbe Zakona o javnom redu i miru Zeničko-dobojskog kantona i ustupaju alkohol maloljetnim licima.
Shodno navedenom, ova uprava policije će na jedan aktivniji i senzibilniji način pristupati svakom pojedinačnom incidentu ili narušavanju javnog reda i mira u kojem su akteri djeca i maloljetnici, te u okviru utvrđenih nadležnosti, nastojati unaprijediti postojeće stanje i u saradnji sa drugim institucijama i subjektima u zajednici doprinjeti rješavanju naznačene problematike.

Odsjek za odnose sa javnošću,
analitiku i planiranje

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button