Općenito

Prijave za Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja djece od 25.01.2016. godine do 05.02.2016. godine

671e1b97d5db31a8bc1d973f463cac5a_L
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa javnim i privatnim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, planira implementaciju Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu, u skladu sa članovima 22, 46, 48, 52. i 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (”Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj :7/10, 8/12).

• Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja (POPOiO) u školskoj 2015/2016. godini namijenjen je djeci koja će do 1.marta 2016. godine navršiti pet godina i šest mjeseci života i koja, u ovoj školskoj godini, nisu pohađala neku od predškolskih ustanova.
• Roditelji/staratelji djece trebaju prijaviti dijete za Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u školu koju će dijete pohađati, kod pedagoga škole ili osobe koju je ovlastio direktor škole.
• Za evidentiranje nije potrebno prisustvo djeteta, niti prilaganje bilo kakve dokumentacije.
• O upisu djece u Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja (POPOiO), sa svom potrebnom dokumentacijom, kao i vremenu realizacije Programa roditelji/staratelji bit će obaviješteni putem sredstava javnog informisanja i putem obavještenja na školi u kojoj su djeca evidentirana.
• Evidencija djece se vrši u periodu od 25.01.2016. godine do 05.02.2016. godine u školi koju će djeca pohađati.

Minstarsvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button