Općenito

MSŠ “Musa Ćazim Ćatić” Olovo ove godine slavi 52.rođendan u obnovljenom školskom objektu

Kabinet fizike posjeta Jovana Divjaka
Kabinet fizike posjeta Jovana Divjaka
Mješovita srednja škola „Musa Ćazim Ćatić“ Olovo egzistira preko 50 godina i u tom periodu je iznjedrila više od 20.000 obrazovanih kadrova.
Ovih dana posjetili smo Mješovitu srednju školu „Musa Ćazim Ćatić“ u Olovu gdje smo razgovarali sa direktorom škole o školskim projektima i aktivnostima od kojih su neke poput radova na fasadi u toku.
U sastavu Mješovite srednje škole „Musa Ćazim Ćatić“ Olovo nalaze se gimnazija, tehničke i stručne škole. Ove godine školu pohađaju učenici raspoređeni u 19 odjeljenja, osam odjeljenja gimnazije,devet odjeljenja tehničkih škola i to zvanja ekonomski tehničar pet odjeljenja, tehničari finalne obrade drveta dva odjeljenja, šumarski tehničar jedno odjeljenje i jedno odjeljenje poljoprivrednih tehničara koji se školuju po EU-vet modularnom nastavnom planu i programu.Imamo dva odjeljenja stručne škole uslužnih djelatnosti zanimanje frizeri-vlasuljari,istakao nam je mr.Mujo Kućanović, direktor Mješovite srednje škole „Musa Ćazim Ćatić“ Olovo i naglasio da se u toj školi obrazuju i odrasli kroz programe prekvalifikacije, dokvalifikacije i doškolovavanja.
Kabinet hemije prof.Mehmedalija Sirćo sa učenicima na vježbama
Kabinet hemije prof.Mehmedalija Sirćo sa učenicima na vježbama
Kabinet hemije prof.Hasib Sirćo sa učenicima na vježbama[/caption]Kako je pojasnio direktor Kućanović tokom majskih poplava 2014.godine škola je pretrpjela velike štete jer je kompletno prizemlje škole poplavljeno.Nakon toga pristupilo se obnovi kompletnog prizemlja škole. Od polovine maja do polovine jula svi zaposlenici škole su se uključili u čišćenje prostorija od mulja.Potom su slijedile aktivnosti na sanaciji šteta od poplave.Najprije smo u potpunosti opremili jednu učionicu zahvaljujući donaciji oganizacije“Save the Children“, da bismo nakon toga od World Visiona dobili namještaj za četiri učionice (za svaku učionicu 15 stolova, 30 stolica, jedan ormar i jednu katedru za nastavnika).Od druge polovine jula sanaciju prizemlja škole preuzima Evropska unija, odnosno UNDP i UNICEF,a to uključuje sanaciju ostalih učionica, hodnika, sanitarnih čvorova, školske kuhinje i sale za tjelesni i zdravstveni odgoj,koji uspješno realiziraju i time se stiču uslovi za organiziranje nastavnog procesa u školskoj 2014/2015.godini bez ikakvih kašnjenja.
U toku 2015.godine uspješno je realizovano nekoliko projekata.Imali smo podršku Udruženja obrazovanje gradi BiH putem kojega je Unija gradova Francuske(CUF) implementirao projekte donacije sportske opreme za fiskulturnu salu, didaktička sredstva i opremu za kabinet fizike te adaptacija svlačionica za nastavu tjelesnog i zdravstvenog
Kabinet informatike
Kabinet informatike
odgoja koje nisu bile obuhvaćene ranijim programima.Tom priliko našu školu suposjetili gosp.Jovan Divjak i delegacija Grada Choisy le Roi.Zahvaljujući Soroptimist Interantional klubu Sarajevo tokom 2015.godine realizirali smo projekte adaptacije sanitarnih čvorova,nabavke i ugradnje trakastih zavjesa te nabavke određenih didaktičkih sredstava.Tokom 2015.godine nastavljena je podrška UNICEFA u opremanju kabineta biologije,hemije,fizike te potrebne sportske opreme te je realiziran projekat opremanja kabineta informatike informatičkom opremom koji je podržan od strane Japanske Agencije za razvoj JICA.Mješovita srednja škola „Musa Ćazim Ćatić“ Olovo uspješno sarađuje sa Švicarskim Karitasom.U proteklom periodu realizovano je niz projekata od posebnog značaja za ovu školu i lokalnu zajednicu. U cilju povećanja energetske efikasnosti i smanjenja zagađenja životne sredine realizovan je projekat izgradnje kotlovnice na bio masu te projekat utopljavanja i rekonstrukcije krova na kompletnom školskom objektu.Tokom 2015.godine školu posjetila je delegacija Švicarskog Karitasa iz grada Uzvila iz Švicarske. Ovom prilikom gosti iz Švicarske su se na licu mjesta uvjerili u uspješnost realizovanih projekata za školu, te su izrazili nadu da će biti još novih projekata u našoj lokalnoj zajednici u narednom periodu,istakao je direktor škole mr.Kućanović.
Nova kotlovnica
Nova kotlovnica
Za školsku 2015/2016.godinu prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona škola je kandidovala projekat zamjene vanjske stolarije na školskom objektu koji podrazumijeva izradu stiropol fasade na cjelokupnom školskom objektu.
-Cilj je bio ušteda energenata koji se koriste u kotlovnici na bio masu čime bi i cjelokupan projekat bio još ekonomičniji a učenici i profesori imali bolje uslove za rad i upravo zahvaljujući Ministru obrazovanja,nauke,kulture i sporta gosp.Mensuru Sinanoviću traženi projekat je uvršten u prioritete te se upravo implementira zahvaljujući Evropskoj Uniji putem UNDP-a i završetkom ovog projekta možemo reći da imamo zaokružen jedan kompletan sistem energetske efikasnosti,kaže direktor Kućanović.
Izvođač radova je preduzeće „Visak“ d.o.o. Mostar koji radove izvodi pod nadzorom predstavnika UNDP-a.
-Dio fasade je već postavljen,zatim je realizovana zamjena stolarije i to učionicu po učionicu, dok će se ostatak fasade postavljati kada vremenski uslovi to dozvole.Uskoro će škola biti kao nova,kazao je direktor mr.Mujo 12592393_795022923935551_6634070519282208836_n12647038_795022990602211_8721992926132744386_nKućanović dodavši da će tada škola trošiti znatno manje energenata za grijanje jer su zamjenjeni stari i dotrajali prozori koji nisu zadržavali toplotnu energiju,stiropol fasada debljine 10 cm će omogućiti kvalitetnu termo-izolaciju školskog objekta.
Na kraju našeg razgovora direktor škole iskoristio je priliku da se u ime učenika i kolektiva škole iskreno zahvali na podršci i pomoći svima koji su podržali i pomogli da se realiziraju navedeni projekti kojima su uslovi odgojno-obrazovnog rada i funkcioniranja škole izuzetno unaprijeđeni.
Za 52.rođendan odnosno ovogodišnji Dan škole izrazio je nadu da će potpuno biti obnovljen školski objekat Mješovite srednje škole „Musa Ćazim Ćatić“ Olovo.
Unija gradova Francuske posjeta školi
Unija gradova Francuske posjeta školi
12661809_795023003935543_8877411492665546336_n

12651321_795022940602216_6548247131850264352_n

943918_795023027268874_8678824710757907721_n
12592341_795026050601905_5853909519324486959_n

12631282_795026037268573_298169812368932273_n

12651097_795026043935239_7543243620018391462_n

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button