Općenito

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, je na 43. sjednici, utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom i uputila ga daljnju skupštinsku proceduru

671e1b97d5db31a8bc1d973f463cac5a_LVlada Zeničko-dobojskog kantona, je na 43. sjednici, utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom i uputila ga daljnju skupštinsku proceduru po skraćenom postupku. Novine u ovom zakonu su :“Nakon isteka porodiljskog odsustva žena-majka koja rodi blizance, treće i svako slijedeće dijete, a koristi pravo da radi polovinu punog radnog vremena u skladu sa propisima o radu, ima pravo na naknadu plaće za polovinu do punog radnog vremena koju joj isplaćuje poslodavac u iznosu od 50% plaće koju bi ostvarila da radi puno radno vrijeme.

Pravo da radi polovinu punog radnog vremena žena-majka koja rodi blizance, treće i svako drugo dijete može koristiti do navršene dvije godine života djeteta, počevši od prvog dana korištenja prava. Zahtjev za ostvarivanje prava za rad sa polovinom punog radnog vremena i za naknadu plaće podnosi se poslodavcu 15 dana prije isteka porodiljskog odsustva.Sjednice Vlade je održana 16.02.2016. godine i na njoj je po Dnevnom redu razmatrano samo 9. prvih tačaka.Nastavak sjednice je sutra 19.02.2016.god.

Press služba

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button