Općenito

Federalni parlament mora imati u vidu dobrobit preživjelih ratnog nasilja i silovanja

wfw_sabihahusic web Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je u četvrtak, 14. 04. 2016. godine, usvojio izmjene i dopune »Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom«. Medica Zenica, u saradnji sa partnerskim organizacijama, je dala značajan doprinos po pitanju predloženih izmjena i dopuna Zakona, i ukazala na poteškoće koje se mogu javiti ako se zanemari osjetljiv pristup prema preživjelima u procesu ostvarivanja statusa civilne žrtve rata kao posebne kategorije.
»Iako su određeni prijedlozi uvaženi i tekst poboljšan u Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom FBiH, ne možemo biti potpuno zadovoljni, jer i dalje u Prijedlogu Zakona stoji da se formira neovisna komisija od pet članova. Ta Komisija će izdavati mišljenja koja nisu obavezujuća prema prvostepenom organu, te se postavlja pitanje, ukoliko Komisija da negativno mišljenje, kako će preživjeli imati mogućnost žalbe ako u tom procesu ne mogu doći do prvostepenog organa, gdje im se omogućava podnošenje žalbe«, rekla je Sabiha Husić, direktorica Medica Zenica.
Iz Medice Zenica ističu da je preživjelima potrebno puno vremena da se otvore i počnu razgovarati o svojim traumama, a da predložena rješenja ne idu u prilog stvaranja povjerenja između te kategorije stanovništva i nadležnih službi koje bi trebale imati u vidu njihovu dobrobit.

Na kraju, nije zanemarljiv podatak da je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom FBiH usvojen u Domu naroda, a da nije prvo išao pred Predstavnički dom Parlamenta FBiH, kao što je to navedeno u Poslovniku o radu Doma naroda, član 138, u kojem se, između ostalog, navodi: »Dom naroda, u pravilu, razmatra akte iz stavka 1. ovoga članka nakon njihovog razmatranja u Zastupničkom domu, osim ako Ustavom Federacije i zakonom nije drugačije utvrđeno«, a što je potvrđeno i Odlukom Ustavnog suda FBiH, od 17.02.2016. godine.
logo
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, ali i svi ostali parlamenti, na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, su dužni voditi računa o svim kategorijama stanovništva, a naročito o osjetljivim, ugroženim kategorijma, koje i 20 godina od rata još uvijek ne mogu ostvariti svoja prava, i koji zaslužuju da budu ravnopravni, vidljivi članovi našeg društva.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button