Općenito

Zakon o sanaciji dugova u zdravstvenom sektoru je neprihvatljiv za Zeničko-dobojski kanton u predloženoj formi

20160720_112229 (1024x542)U srijedu 20.07.2016. godine, u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona, je održan sastanak na temu „Zakon o sanaciji dugova zdravstvenih ustanova na području Zeničko-dobojskog kantona“. Sastanak je održan u organizaciji predsjedavajuće Skupštine, Draženke Subašić i premijera, Miralema Galijaševića sa ciljem iznalaženja modaliteta za rješavanje duga zdravstvenih ustanova u Zeničko-dobojskom kantonu.

Sastanku su prisustvovali poslanici iz oba doma federalnog parlamenta, koji su izabrani sa područja Zeničko-dobojskog kantona, a poziv je upućen i ministru za zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, članovima Kolegija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, kantonalnom ministru zdravstva, direktorima zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Zeničko-dobojski kanton.

Kroz diskusije prisutnih, naglašena je potreba da svi pacijenti trebaju imati jednak tretman u pogledu zdravstvene zaštite na području Federacije Bosne i Hercegovine, da diskriminacija bolničkih centara ne smije postojati u odnosu na kliničke centre, a predloženi Zakon je ocijenjen diskriminatorskim, odnosno da favorizira samo kliničke centre. Izražena je i bojazan da sve veći broj predloženih rješenja sa federalnog nivoa dodatno opterećuje kantonalne budžete, a kao jedno od rješenja sa ovog sastanka je prijedlog za formiranje jedinstvenog fonda zdravstvenog osiguranja na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.

Na kraju, federalni zastupnici iz Zeničko-dobojskog kantona su jasno rekli da neće glasati za usvajanje ovog zakona u sadašnjoj verziji, te je u konačnici zaključeno da će Vlada i Skupština Zeničko-dobojskog kantona zauzeti jasan stav u vezi predložene konsolidacije i reformi u zdravstvenom sektoru, te da federalni nivo mora ozbiljnije pristupiti reformama u zdravstvu uključujući i Zakon o sanaciji dugova zdravstvenih ustanova. Na nivou Zeničko-dobojskog kantona biti će formirana radna grupa koja će definisati zaključke u vezi Zakona o sanaciji dugova zdravstvenih ustanova sa kojim će biti upoznati svi poslanici u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, sa područja Zeničko-dobojskog kantona.
Stručna služba Skupštine ZDK

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button