Općenito

Općini Olovo u svrhu sufinasiranja završetka uređenja kompleksa Centralnog šehidskog mezarja u Solunu, odobreno 30.000 KM

Vlada-ZDK-586x330Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 66. sjednici, održanoj 16.08.2016. godine, donijela je Zaključak u svrhu podrške realizaciji projekata prema Zakonu o javno-privatnom partnerstvu, kojim je dala saglasnost za provođenje postupka javnih nabavki „Izrada projekata detaljnih hidroloških istraživanja na području općina Olovo i Usora“ i „ Izrada Studije opravdanosti Toplifikacija Pousorja ( općine Tešanj, Usora i Doboj-Jug ) obnovljivim izvorima energije.
Na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šmarstvo i vodoprivredu Vlada je donijela Zaključak o odobravanju sredstava u iznosu od 45.000,00 KM namijenjenih za nabavku dva motorna vozila za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona i Zaključak o odobravanju 20.000,00 KM za nabavku uniformi za čuvarsku službu Kantonalne uprave za šumarstvo.
Na prijedlog Ministrstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Vlada je donijela Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu radne grupe za realizaciju Prijedloga mjera za provedbu dokumenata Politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u FBiH ( 2006.-2016.) na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2014.-2016. godina.
Donesen i Zaključak na prijedlog Ministrstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport o usvajanju Programa utroška sredstva u visini od 225.000,00 KM, koja će se koristiti za sufinasiranje nastavka radova na izgradnji objekta Područne škole „Ligatići –OŠ Vareš, i to u iznosu 75.000,00 KM, kao i sufinasiranje završetka radova na izgradnji Područne škole „Ravne“ OŠ „ Vareš Majdan“ u iznosu 15.000,00 KM a preostali iznos rezerve od 135.000,00 KM koristit će se po posebnim zaključcima Vlade.
21-08-2014-sol-ol-mu-sa-1Na prijedlog Ministrstva za boračka pitanja odobreno je 30.000,00 KM Općini Olovo u svrhu sufinasiranja završetka uređenja kompleksa Centralnog šehidskog mezarja u Solunu te 10.00,00 KM Općini Žepče u svrhu sufinsiranja izgradnje spomen-obilježja poginulim braniteljima HVO u mjestu Branković.
Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova Vlada je usvojila Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministrastva, te Izvještaj o raelizaciji Programa utroška sredstva “ Program kapitalnih ulaganja MUP-a za 2016. godinu“ za period januar–juni 2016. godine kao i Zaključak o usvajanju Programa o izmjeni Programa utroška sredstava “ Program kapitalnih ulaganja MUP-a za 2016. godinu“-pozicija „Nabavka opreme“ i „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“–namjenska sredstva. Danas je donesena Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju sredstva za nabavku opreme prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2016. godinu –namjenska sredstva.
Vlada je donijela Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji akata iz Programa rada Vlade Kantona za 2016. godinu za perid janur-juni 2016. godine

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button