Općenito

Snažna poruka ovogodišnje kampanje „16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja prema ženama“ Ne smijemo tolerisati nasilje prema ženama!

16danaaktivizma2Globalana kampanja “16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja prema ženama” obilježava se svake godine raznim aktivnostima, događajima i akcijama širom svijeta u periodu od 25. novembra do 10. decembra. Cilj kampanje je podizanje svijesti javnosti o prevenciji i zaštiti žena od nasilja. Fondacija Udružene žene Banjaluka u periodu od 20. novembra do 10. decembra provodi promotivne aktivnosti i događaje u okviru kampanje “16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja prema ženama” sa snažnom porukom da ne smijemo tolerisati nasilje prema ženama.

Aktivnosti borbe protiv rodno zasnovanog nasilja Fondacija Udružene žene Banja Luka, provodi u saradnji sa partnerskim organizacijama iz BiH, koje su posvećene istom cilju i to: Fondacijom Lara, UG Budućnost Modriča, Medica Zenica, Prava za sve Sarajevo i Žena BiH Mostar. Kreirani su promotivni materijali za cijelu Bosnu i Hercegovinu, TV spot, radio spot, billboard, city light, kao i džepni kalelendar, koji će se distribuisati i promovisati kroz radio i tv emisije, društvene mreže i putem uličnih akcija.

U cilju najave kampanje, Fondacija Udružene žene je u partnerstvu sa Komisijom za ljudska prava Parlamentarne Skupštine BiH i Komisijom za ostvarivanje ravnopravnosti polova Parlamentarne Skupštine BiH 24.11.2016. godine organizovala konferenciju u Parlamentarnoj Skupštini BiH. Na konferenciji je, između ostalog, učesnicima/cama predstavljena video reportaža u kojem funkcioneri i poznate javne ličnosti govore o svom zalagačkom radu na polju borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, učešću žena u izgradnji mira, stabilnosti i sigurnosti i pozivaju na nultu toleranciju prema nasilju.
16danaaktivizma1
Pored raznih događaja, promotivnih aktivnosti i uličnih akcija širom BiH, Fondacija Udružene žene Banja Luka će obilježiti 10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava organizovanjem događaja koji će se održati 09. decembra u Gradskom pozorištu Jazavac. Prisutni će imati priliku da uživaju u likovnom času i predstavi, nakon koje će se realizovati ulična akcije podjele protivnog materijala kampanje. Pomenuti događaj realizuje se u partnerstvu sa organizacijom ACED iz Banjaluke. Gradsko pozorište Jazavac podržava kampanju, te će jednim dijelom prodatih ulaznica za predstavu „Pidžama za šestero“ od 27.11.2016. godine donirati za Fond za ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja.

Fondacija Udružene žene Banja Luka je i ove godine koordinisala aktivnosti pripreme zajedničkog BiH Kalendara aktivnosti za kampanju 16 Dana aktivizma protiv rodnog nasilja, koji je preveden i na engleski jezik i uvršten u globalni „Online kalendar“ na stranici globalne kampanje 16 Dana aktivizma protiv rodnog nasilja kojim administrira Centar za globalno liderstvo žena, kako bi informacije o aktivnostima tokom kampanje u BiH, bile dostupne aktivistkinjama i aktivistima širom svijeta.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button