NGO i udruženja

PD “Smolin”u projektu Via Dinarica dobilo bespovratna sredstva za obnovu planinarskog smještaja

15676451_1196627130374844_7927977872249521636_o15727232_10209521394809857_7526821752594387869_nNakon što je UNDP BiH objavio javni poziv za rehabilitaciju planinarskih domova na Zelenoj liniji Via Dinarica, projektni tim PD “Smolin” u sastavu Ećo Zahir, Šehić Sena, Kljajić Nihada, Kljajić Edin, Vatreš Nazif i Šehić Lejla je uradio projekat dogradnje sanitarnog čvora u planinarskom domu „Nusret Džakmić Nuki“u Ponijerci. Nakon što je projekat uz svu prateću dokumentaciju dostavljen u predviđenom roku isti je među 29 pristiglih kako je istaknuto, odabrano 14 najkvalitetnije izrađenih što znači da će biti finasiran od strane UNDP-a BiH. Važno je istaći da će projekat podržati i općina Olova sa učešćem 10% ukupne vrijednosti projekta, kao i da samo društvo učestvuje takođe sa 10%. Treba pomenuti da je u okviru projekta Via Dinarica u Sarajevu održana obuka za predstavnike planinarskih udruženja, koja su dobila bespovratna sredstva na osnovu javnog poziva za obnovu planinarskih objekata duž zelene staze Via Dinarice.

Via Dinarica je inicijativa Agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država (USAID) i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) i provodi se u saradnji sa lokalnim partnerima.

“Via Dinarica je koncept koji će omogućiti, ne samo održivi razvoj, već i potpuno poštivanje životne sredine, očuvanje 13237601_851937968244046_2525203283949954245_nlokalne kulture i stvaranje razvojnih prilika za nove generacije, i ova obuka je bila prilika da korisnici jedni drugima predstave projekte i uspostave saradnju na daljem razvoju zelene staze Via Dinarice,” rekla je Božena Kaltak, voditeljica projekta Via Dinarica.

Zelena staza Via Dinarice prati unutrašnji dio Dinarida i pretežno obuhvata šumski pojas, plava se nalazi na primorskim Dinaridima sa kojih se pruža veličanstven pogled na Jadransko more, dok bijela staza prati vrhove Dinarida, koji su pretežno krševiti i na kojima se veliki broj dana zadržava snijeg. Realizacijom projekta nastoji se podržati proces uspostavljanja koridora Via Dinarica kao turističkog proizvoda koji nudi održivu egzistenciju širokom spektru subjekata u lokalnim zajednicama koje se nalaze na području koridora.

Među novim korisnicima Via Dinarica granta su i planinari Sportsko-planinarskog društva „Vitorog“ iz Šipova koje ima oko 100 aktivnih članova, a Milan Vuleta, predsjednik društva, istako je značaj dodijeljenih bespovratnih sredstava za unaprjeđenje planinarske ponude: “Jako sam sretan da su USAID i UNDP prepoznali naše napore na promociji i zaštiti prirodnih ljepota šipovskog kraja. Podrška koju dobijamo kroz Via Dinaricu pomoći će nam u pružanju kvalitetnije i potpunije usluge planinarima i gostima.”
15626034_1196627127041511_7307915928761974331_o

Cilj projekta “Via Dinarica – Platforma za održivi razvoj turizma i lokalni ekonomski rast” je razvoj potencijala i promocija dinarskog koridora, a osmišljen je s ciljem da doprinese smanjenju ekonomskih, društvenih i regionalnih različitosti u Bosni i Hercegovini, putem afirmacije Via Dinarice kao regionalne turističke destinacije, kao i da poveća konkurentnost Bosne i Hercegovine u oblasti turizma u prirodi.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button