Olovo

JAVNI POZIV za kreiranje prostornog plana općine Olovo

budzetOpćinsko vijeće Olovo, na sjednici koja je održana 28.12.2016. godine, donijelo je Odluku o pristupanju izrade Prostornog plana općine Olovo za period od 2017. do 2037. godine („Službeni glasnik Općine Olovo“, broj: 1/17).

U cilju povećanja stepena uključenosti zajednice u proces planiranja i odlučivanja u Općini, u cilju bolje transparentnosti u upravi i podrške većem učešću javnosti u procesu planiranja i razvoja zajednice, u svrhu kvalitetnije pripreme stručnih rješenja za izradu planskih dokumenata Općina Olovo upućuje javni poziv privrednicima, građanima, mjesnim zajednicama, vijećnicima, nadležnim radnim tijelima Općinskog vijeća, nevladinim i neprofitnim organizacijama da dostave svoje prijedloge, mišljenja i sugestije za Prostorni plan općine Olovo. Prijedlozi se predaju na protokol Općine Olovo, na pripremljenom obrascu (obrazac preuzeti u Općini Olovo ili na web stranici Općine Olovo).
Pristigli prijedlozi razmatrati će se u odnosu na stručne kriterije koji obuhvaćaju usklađenost sa zakonskom regulativom, Prostornim planom Zeničko-dobojskog kantona za period od dvadeset godina 2009.-2029. (“Službeni glasnik ZDK”, broj: 4/09), te primjerenosti prijedloga prostornim mogućnostima i konceptu razvoja Općine Olovo.

Rok za predaju prijedloga je 20.02.2017. godine!

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button