Vijesti iz ZDK

U Zenici održana javna rasprava o nacrtu federalnog Zakona o šumama

sume1 Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona organiziralo je u utorak 14.februara javnu raspravu o nacrtu Zakona o šumama, na kojoj su sudjelovali predstvnici općina sa ovog kantona, članovi nevladinih oragnizacija i veći broj građana, koji su pokazali interesovanje i dali svoj doprinos za buduću primjenu ovog zakona.

Predstavnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prihvatili su nacrt Zakona o šumama, te zadužili predlagača Federalno ministarstvo, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da organizuje i provede javnu raspravu po kantonima. Na raspravi u ZDK više puta je istaknuto da sadašnje stanje u šumarstvu je alarmantno, jer se radi uz brojne probleme, od kojih su najznačajniji bespravna sječa i bespravno zauzimanje šumskog zemljišta. Ovo stvara milionske štete i izostanak zaštite na federalnom nivou od požara, a raspolaganje šumama nije neusklađeno s privrednom osnovom.

Novi zakon uvodi puno više reda i transparentnosti u očuvanju i gazdovanju šumama i šumskim zemljištem, ali i koristi drvnoj inudstriji. Uloga čuvanja šuma vraćena je šumsko-privrednim preduzećima i predviđene su daleko veće kazne za nelegalno ponašanje, a lokalnim zajednicama je data mogućnost da sudjeluje u donošenju planskih dokumenata. Zakon o šumama će tačno regulirati trošenje novca od naknada i lokalnim zajednicama biće omogućeno da raspolažu sa dijelom pripadajućeg novca. Dosadašnja praksa kazuje da su općine s najvećim šumskim resursima među najsiromašnijima iako imaju ogromno bogatstvo na svom području, ali su onemogućeni u raspolaganju prava da koriste odgovarajuće pripadajuće prihode.(enb)

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button