Olovo

U Olovu održana javna rasprava o Nacrtima zakona o osnovnoj i srednjoj školi

2

1Na osnovu Zaključka 37.sjednice Skupštine Zeničko –dobojskog kantona održane 30.01.2017.godine u Olovu je danas održana javna rasprava o Nacrtu zakona o osnovnoj i Nacrtu zakona o srednjoj školi. Predstavnici Ministarstva za obrazovanje ,nauku,kulturu i sport Mujo Kućanović glavni inspektor ,Bernadeta Galijašević,pomoćnica ministra za obrazovanje i Amila Herceg Hodžić stručna savjetnica za obrazovanje ,zadovoljni su odzivom predstavnika osnovnih i srednjih škola koji su aktivno učestvovali u javnoj raspravi.

-Ovo je četvrta općina u kojoj se odvija javna rasprava ,danas su naši timovi u Brezi i Varešu tako da ćemo sa današnjim danom imati završene javne rasprave u polovini gradova kantona.Naravno ovaj tekst Zakona ima i svoje nedostatke zbog toga i postoji javna rasprava da nam građani pomognu u poboljšanju tog zakona da bi bio što primjenjiviji da bi imao svoj efekat na terenu.Zakoni nisu reformski ,više se radi na tome da se situacije sa terena ozakone ,ističe gospođa Galijašević.
Prema programu rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona predviđeno je da se do juna mjeseca ove godine za pedagoško područje donesu standardi i normativi, tako da ćemo u sljedećoj školskoj godini imati nove pedagoške standarde i normative, a potom slijede svi ostali podzakonski akti ,kaže gospođa Galijašević.
Po završetku javnih raprava u svim gradovim Zeničko-dobojskog kantona ,Prijedlog zakona će biti proslijeđen Skupštini i Vladi Zeničko -dobojskog kantona kako bi se krajem mjeseca marta ove godine našao na dnevnom redu.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button