Vijesti iz ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona dodijelila koncesiju za eksploataciju ceruzita preduzeću “Geomet” Olovo

16114014_1029323227172185_5472594376086485116_nVlada Zeničko-dobojskog Kantona je, 23.2.2017. godine, na prijedlog Ministarstva za privredu, razmatrala i usvojla Odluku o dodjeli koncesije za eksploataciju mineralne sirovine – ceruzita na proširenom istažno-eksploatacionom polju ležišta “Očekalj” i “Prgoševo” K.O. Dugandžići u općini Olovo.
Koncesionar “Geomet” d.o.o. Olovo, podnio je samoinicijativni zahtjev za proširenje istražno-eksploatacionih polja radi obezbjeđenja prostora za preradu rude.
U postupku, koji je prethodio donošenju pomeute Odlke, Ministarsto za privredu je formiralo Komisiju, u kojoj su participirali predstavnici kantonalnih ministarstava i Općine Olovo, koja je izvršila procjenu javnog interesa i provela postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača po Javnom pozivu.
Poslije donošenja Odluke o dodjeli koncesije uslijedit će priprema, ishodovanje Mišljenja Kantonalnog pravobranilaštva i potpisivanje Aneksa Ugovora o koncesiji.
Pošto je u ovom slučaju u pitanju eksploatacija metalične mineralne sirovine, za sve dozvole koje proizilaze iz Zakona o geološkim isaživanjima i Zakona o rudastvu Federacije BiH, nadležno je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.
Nakon što je Koncesionar ishodovao Urbanističku saglasnost za eksploataciju, očekuje se dobijanje Dozvole za eksploataciju, čime će biti stvoreni preduslovi za izradu Glavnog rudarskog projekta, te početak eksploatacije rude olova u Olovu. Ovim će biti stvoreni uslovi za nova zapošljavanja i poboljšanja sveukupne ekonomsko-socijalne situacije u Općini Olovo.

Ministarstvo za privredu

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button