Privreda

Zapošljavanje mladih je ključ za njihov ostanak: kompanija MAG-MAL iz Skelana kroz projekat Ekonomsko osnaživanje mladih zaposlila 8 radnika

Bojan Pecenica, zaposlenik - Mag Mal 2
Bojan Pecenica, zaposlenik – Mag Mal 2
Kompanija MAG

MAL iz Skelana kod Srebrenice bavi se metalopreradom i brizganjem p
lastike, s proizvodnjom
koja je
usmjerena na
regionalno
i EU tržište.
Osnovana 2014. godine,
kompanija
je
u samo dvije godine
uspjela
ostvariti značajan rast
i uz podršku projekta Ekonomsko osnaživanje mladih zaposliti 8 novih radnika
i
z
Srebrenice i okoline. MAG

MAL je
primjer
da se
mo
že uspješno poslovati
i u manjim sredinama, te se na taj
način potaknuti zapošljavanje i ekonomski
razvoj u mjestima
iz kojih mladi odlaze u velikom broju
zbog
nedostatka
posla i
perspektive.
V
lasnik kompanije, Nebojša Stevanović, imao
je
viziju osnivanja
moderne kompanije, koja bi svoju poziciju na
tržištu gradila na znanju
i
opredjeljenju ka novim tehnologijama
.
Za
hvaljujući dobrom rukovodstvu,
vi
ziji i
osluškivanju potreba tržišta, kompnija
MAG

MAL
je
za vrlo krat
ko vrijeme uspjela da osigura
plasman
sv
ojih
proizvoda
, što im je omogućilo
i proširenje proizvodnje
.
No, na samom početku su se susreli s određenim
izazovima.
K
ako kaže Stevanović „U
široj regiji mašinska industrija praktično nije ni postojala u proteklih
Mag Mal
Mag Mal
30
godina
.
Iz tog razloga je bilo veoma teško naći radnike koji svojim kvalifikacijama i znanjem zadovoljavaju
potrebe ove industrije.“
Ovaj i
zazov su uspješno
prevazišli uz pomoć proje
kta Ekonomsko osnaživanje mladih
koji impl
ementira
Kolektiv (
Posao.ba
)
. Kroz
prep
oruku kandidata i
finansiranje obuke za CNC operatere
,
podrža
n
o je otvaranje 8
novih
radnih mjesta u novoizgrađeno
m proizvodnom pogonu kompanije. Stevanović
kaže
da je podrška proje
kta
došla u pravo vrijeme jer su
tek počinjali sa uspostavljanjem proizvodnje u
Skelanima.

Prioritetne investicije u tom momentu su bile u opremu i repromaterijal da bismo bili u stanju
pokrenuti proizvodnju. Kolektiv nam je pomogao u toku regrutacije zaposlenih, odnosno u samoj selekci
ji
radnika, a nakon toga i kroz sufinansiranje dijela zara
da zaposlenih radnika. Ova pomoć nam je značajno
smanjila prvobitne troškove i omogućila nam da zaokruž
imo proizvodni proces.
Projekti kao što je ovaj su od
posebnog značaja
za start

up firme jer im
u značajnoj mjeri smanjuju početne fiksne troškove. Takođe, iskustvo
koje Kolektiv ima u samoj selekciji i regrutaciji novih radnika je nemjerljivo za svaku firmu koja, u svom začetku,
svoje vrijeme i resurse usmjerava prvenstveno na nabavku opreme i pro
nalazak novih tržišta.“
K
roz projekat
Ekonomsko osnaživanje mladih
su zaposlene mlade osobe
, mahom bez prethodnog radnog
iskustva i kvali
fikacij
a, koje su zahvaljujući ovoj prilici
osim zaposlenja dobile i obuku za zanimanja koja su
tražena na trž
ištu rad
a BiH, kao i u svijetu. Jedan
od njih je i Bojan Pečenica iz Skelana
.

Svo
Nebojša Stevanović, Direktor - Mag Mal
Nebojša Stevanović, Direktor – Mag Mal
moje predhodno
radno isk
ustvo bilo je vezano za građ
evinske radove. To su većinom bili fizički sezonski poslovi nev
ezani za ovu
vrstu proizvodnje.
Zaposlenja su bila kratkoročna i n
isu mi pružala bilo kakvu dozu sigurnosti.
Ova vrsta znanja
ko
je smo stekli
je jako deficitarna kod nas i nismo prije imali prilike da se sretnemo sa ovom vrstom
proizvodnje. Ovaj posao mi je dao mogućnost da značajno unaprijedim svoje poslovne vještine i
postanem
konkurentniji na tržištu rada.“
Pečenica
također ističe da je zapošljavanje mladih iz regije Birač klju
č za njihov
ostanak, jer im osim materijalne sigurnosti daje
i nadu u bolju budućnost.
„Mladi ljudi iz regije većinom rade
sezonske poslove i ne
maju mogućnost da nađu posao koji bi im predstavljao dugoročnije zapo
slenje. Mislim da
bi dalja podrš
ka ovoj vrsti zaposlenja dovela do ostanka mladih u regiji odnosno dala bi im nadu da i ovi krajevi
imaju neku vrstu perspektive.“
Projekat “Ekonomsko osna
živanje mladih” je nastavak projekta Ekonomsko osnaživanje Srebrenice, koji
kompanija Kolektiv (
Posao.ba) implementira od marta 2015. godine uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog
Kraljevstva. Projekat se implementira u dvije regije u BiH, u regiji Birač
(općine
Srebrenica, Bratunac, Vlasenica,
Milići i Zvornik) u saradnji s Udruženjem “Prijatelji Sreb
renice” i Općinom
Srebrenica, te u regiji Jajce
(općine
Jajce, Bugojno, Donji Vakuf, Kneževo, Šipovo i Mrkonjić Grad)
u saradnji s Udruženjem „COD“ i Općino
m
Jajce.
Cilj ovog projekta je ekonomsko osnaživanje mladih kroz zapošljavanje, te podrška za samozapošljavanje i
razvoj vještina potrebnih na tržištu rada.

http://www.posao.ba/

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button