Vijesti iz ZDK

U Zenici održan seminar za predstavnike medija na temu „Komunalni otpad kao zamjensko gorivo”

Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH (REZ agencija) organizovala je seminar za predstavnike medija na temu “Komunalni otpad kao zamjensko gorivo”, u Zenici 20. aprila 2017. godine, a u okviru projekta Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH.
Projekt je predstavljen kroz prezentacije planiranih i realizovanih aktivnosti, te očekivane rezultate istog. Cilj projekta je stvaranje preduslova za korištenje alternativnih goriva u cementnoj industriji u BiH.
Utjecaj komunalnog otpada na okoliš, hijerarhija upravljanja otpadom, iskorištenje otpada u energetske svrhe te iskustva u korištenju RDF-a (Refuse Derived Fuel) u regionu bile su teme kojima se prisutnima obratila Maja Jaćimovska, konsultant Enova d.o.o. Sarajevo, nakon čega je Almir Bajtarević, stručni saradnik za ISO standarde i zaštitu okoline u Tvornici cementa Kakanj govorio na temu Otpad kao alternativno gorivo u cementnoj industriji.
Mirza Begović, menadžer za komunikacije i društvene mreže REZ agencije prezentovao je projekt „Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH“, njegove aktivnosti i očekivane rezultate.

U dijelu seminara namijenjenom za diskusiju, Mahir Hadžiabdić, predstavnik Enova d.o.o. Sarajevo ukazao je da Federalno ministarstvo okoliša i turizma svake godine izdvaja značajna sredstva za zbrinjavanje komunalnog otpada, a da ovaj projekt nudi konkretno rješenje i da ima i investicijski potencijal, te da su alternativna goriva samo jedan segment zbrinjavanja otpada. Istakao je, također, da Tvornica cementa Lukavac uvozi RDF (gorivo iz otpada) za svoje potrebe, te da se svi trebamo potruditi da iskoristimo evropske fondove koji će nam biti dostupni u dogledno vrijeme.
Almir Bajtarević, stručni saradnik za ISO standarde i zaštitu okoline u Tvornici cementa Kakanj je istakao da će Tvornica cementa Kakanj početi koristiti gorivo iz otpada od 2018. godine bez obzira da li će se isti prerađivati u BiH ili uvoziti.
U svom komentaru, Sanela Popović, predstavnica Federalnog ministarstva okoliša i turizma ističe da će se raditi Plan upravljanja otpadom kao i novi strateški dokumenti za čiju izradu će biti pozvani stručnjaci iz ove oblasti iz cijele BiH; kao i da se moramo okrenuti svome otpadu za što Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdvaja značajna sredstva za projekte kantona, te da zajedničkom saradnjom treba izgraditi infrastrukturu za upravljanje otpadom.
U diskusiji su učestvovali i Šefket Goletić i Jovan Sredojević, profesori Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Indira Sulejmanagić ispred Fonda za zaštitu okoliša FBiH, Tomislav Grizelj u ime „Grizelj“ d.o.o. kao legalni ambasador alternativnih goriva od strane CEFTA-e, te Džafer Dautbegović, menadžer za kvalitet ALBA Zenica.
Predstavnici medija su pokazali veliki interes za ovu oblast, a na njihova pitanja odgovarali su predstavnici Enova d.o.o. Sarajevo, te Almir Bajtarević ispred Tvornice cementa Kakanj.
Inače, seminaru je prisustvovalo ukupno 35 učesnika, među kojima predstavnici medija, privrednih društava, općina, Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Fonda za zaštitu okoliša FBiH i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, a zajednički zaključak svih prisutnih jeste da je problem odlaganja otpada u BiH itekako izražen, te da je to problem svih nas koji se u skorijoj budućnosti treba riješiti, a da je uz reciklažu, prerada otpada u gorivo jedno od rješenja na koje treba ozbiljno računati.
Ovaj seminar samo je jedna u nizu aktivnosti koje se implementiraju u sklopu projekta “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH“, koji se realizuje u periodu 2015-2018. godine, a nosioci su Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) kroz Program njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj – develoPPP.de i Tvornica cementa Kakanj. Partneri u projektu su REZ agencija i Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button