Vijesti iz ZDK

U ZDK se godišnje ukrade 1,5 milon KM šumskog blagaVlada Zeničko-dobojskog kantona na sastanku sa predstavnicima Kantonalna uprave za šumarstvo, “Šumsko-privrednog društva ZDK”, Ministarstva policije MUP-a ZDK, Kantonalnog tužilštava, zatim šumskih uprava sa područja kantona, te nekoliko ekoloških organizacija, analizirala je stanje u vezi sa bespravnom sječom i krađom šume na području ovog kantona.

“Svake godine u ZDK se ukrade šuma ili već usječena stabla u vrijednosti od preko milion i po KM, a to su ogromna sredstva za kanton”, istaknuto je na sastanku.

Nakon duže diskusije i prezentacije problema čuvanja šumskog blaga na sastanku su usvojeni prijedlozi aktivnosti na spriječavanju krađe šume na području Zeničko-dobojskog kantona.

“Bespravne sječe šume su već duže vremena aktuelne u cijeloj zemlji i ovo je jedna od rijetkih vlada koje su podigle razgovor na ovaj nivo. Mišljenja sam da treba uvezati sve one koji su zaduženi za ovaj nacionalni resurs u jedan sistem kako bi se efikasno izborili sa ovom pojavom i pokušali je spustiti na jedan realan i podnošljiv nivo”, kazala je direktorica Kantonalne šumske uprave, Nevzeta Elezović.

Na sastanku je precizno dogovoren program direktnih mjera za poboljšanje aktivnosti u sprečavanju bespravne sječe šume na području Zeničko-dobojskog kantona, koji predviđa da se izvrši popunjavanje radnih mjesta čuvara šuma, zatim pojačati kontrola rada i sposobnosti čuvara, kvalitetnije izvršiti čuvanje šumskih drvnih sortimenata, pojačati kontrole transporta i inspekcija u kontroli prometa reznih objekata, ali i pravovremeno izvršiti obezbjeđivanje građanstva raspoloživim količinama ogrijevnog drveta.

Prema riječima direktora Šumskog privrednog preduzeća ZDK, Jasmina Devedžića, da je bilo krajnje vrijeme da se održi sastanak na ovu temu, jer je ovo postao jedan veliki društveni problem ne samo u ovom kantonu.

“Ovo je postalo društveno zlo i ogromna opasnost za uništavanje šuma. Počinioci nisu ljudi, kako se predočava javnosti, koji za par metara drveta uđu u šumu i uzmu drvo za zagrijavanje stana ili kuće, nego su to organizirane šumske bande. Oni ulaze u državne šume, kao da je njihovo vlasništvo, organizuju i izvoze drvo, i to je jedno veliko društveno zlo”, rekao je Devedžić.

Osim evidentne krađe šumskog blaga na području Zeničko-dobojskog kantona veliki problem su brojni požari, koji se dešavaju svakodnevno zbog nemara stanovništva u blizini šuma. Tako je recimo prije nedavnih kiša, koje su na neki način spasile šume, na području kantona bilo oko 200 šumskih požara nastalih zbog paljenja otpada nakon čišćenja njiva koji se proširi i na šume, ali ima i namjernih paljevina šuma.(enb)

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button