Općenito

Stručne konsultacije o pripremi godišnjih i trogodišnjih planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva-Olovo 29.maj

Zeničko-dobojski kanton je, u saradnji sa partnerskim projektima finansiranim od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (Projekat lokalnog razvoja GOLD i Projekat jačanja institucija vlasti i procesa u BiH SGIP), finalizirao novi zakonski okvir za javno-privatno partnerstvo (JPP) kojeg čine:
• Zakon o javno-privatnom partnerstvu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/16) i
• Uredba o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju projekata javno-privatnog partnerstva (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 3/17).

Uvažavajući da je model javno-privatnog partnerstva novina u teoriji i praksi javnog sektora u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo za privredu, u saradnji sa USAID SGIP projektom, u periodu maj-juni 2017. godine organizuje u svim općinama, Gradu Zenica i sjedištu Zeničko-dobojskog kantona, stručne konsultacije o pripremi godišnjih i trogodišnjih planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva. Konsultacije su namijenjene predstavnicima svih javnih tijela (organ uprave, upravne organizacije, javna preduzeća i institucije) sa svih nivoa vlasti (Kanton, općina, Grada Zenica).
Stručne konsultacije će se realizovati prema sljedećem planu:

Općina/Grad/Kanton Datum Vrijeme
Mjesto
Tešanj 22.5. (pon) 11:00-13:00
Nova sala Općinskog vijeća

Usora 23.5. (uto) 09:00-11:00
Sala Općinskog vijeća

Doboj Jug 23.5. (uto) 13:00-15:00
Sala Općinskog vijeća

Olovo 29.5. (pon) 11:00-13:00
Sala Općinskog vijeća

Breza 30.5. (uto) 11:00-13:00
Sala Općinskog vijeća

Zenica 31.5. (sri) 11:00-13:00
Velika sala Grada Zenica

Žepče 1.6. (čet) 11:00-13:00
Sala Općinskog vijeća

Nivo kantona 2.6. (pet) 10:00-12:00
Zgrada Vlade sala 301

Zavidovići 13.6. (uto) 11:00-13:00
Sala Općinskog vijeća

Vareš 15.6. (čet) 11:00-13:00
Velika sala Općine Vareš

Kakanj 20.6. (uto) 11:00-13:00
VIP sala Općine Kakanj

Maglaj 21.6. (sri) 11:00-13:00
Sala Općinskog vijeća

Visoko 22.6. (čet) 11:00-13:00
Velika sala Općine Visoko

Ovim putem Ministarstvo za privredu poziva sva javna tijela sa područja Zeničko-dobojskog kantona da učestvuju u stručnim konsultacijama kako bi se, u konačnici, dobio što veći potencijal za razvoj novih projekata.

Ministarstvo za privredu

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button