Olovo

U organizaciji Ministarstva za privredu Vlade ZDK i USIDA-a u Olovu održane konsultacije o javno -privatnom partnerstvu

U organizaciji Ministarstva za privredu Vlade ZDK i USIDA-a i danas je Olovu održan sastanak tačnije stručne konsultacije o pripremi godišnjih i trogodišnjih planova
potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva.Pored predstavnika ministarstva sastanku su prisustvovali predstavnici Općine Olovo i drugih javnih preduzeća i institucija sa područja Općine Olovo.

Kako se moglo čuti Zeničko-dobojski kanton je, u saradnji sa partnerskim projektima finansiranim od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (Projekat lokalnog razvoja GOLD i Projekat jačanja institucija vlasti i procesa u BiH SGIP), finalizirao novi zakonski okvir za javno-privatno partnerstvo (JPP) kojeg čine:
• Zakon o javno-privatnom partnerstvu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/16) i
• Uredba o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju projekata javno-privatnog partnerstva (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 3/17).
Prema riječima Osmana Buze pomoćnika ministra za privredu u Vladi ZDK uvažavajući da je model javno-privatnog partnerstva novina u teoriji i praksi javnog sektora u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo za privredu, u saradnji sa USAID SGIP projektom, u periodu maj-juni 2017. godine organizuje u svim općinama, Gradu Zenica i sjedištu Zeničko-dobojskog kantona, stručne konsultacije o pripremi godišnjih i trogodišnjih planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva. Konsultacije su namijenjene predstavnicima svih javnih tijela (organ uprave, upravne organizacije, javna preduzeća i institucije) sa svih nivoa vlasti (Kanton, općina, Grada Zenica).

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button