Olovo

Poziv na radionicu-Strategija razvoja općine Olovo za period 2017-2021 godina

Općina Olovo je započela pripremne aktivnosti na izradi Strategije razvoja općine Olovo za period 2017.-2021. godina. Prva radionica održana je dana 01.06.2017. godine o temi „Prezentacija Metodologije za integrisano planiranje općinskog razvoja“.

Druga radionica održati će se u četvrtak 08.06.2017. godine u sali Općinskog vijeća. Tema radionice je „Definisanje vizije, strateških i operativnih ciljeva u Strategiji razvoja“. Planiran je rad u tri sektorske radne grupe i to:

1. Sektorska radna grupa za lokalni ekonomski razvoj od 09:00 do 10:00
2. Sektorska radna grupa zadruštvene djelatnosti od 10:00 do 11:00
3. Sektorska radna grupa zazaštitu okoliša od 11:00 do 12:00

Strateški ciljevi sektorskih radnih grupa su:

1. Sektorska radna grupa za lokalni ekonomski razvoj Industrija, poljoprivreda, turizam, građevinarstvo, infrastruktura, mala i srednja preduzeća
2. Sektorska radna grupa za društvene djelatnosti Obrazovanje, kultura, sport, mladi,
nevladin sektor i javna uprava
3. Sektorska radna grupa za zaštitu okoliša Zaštita okoliša, zaštita prirode i upravljanje otpadom

Pozivamo građane općine Olovo, općinske vijećnike, radna tijela Općinskog vijeća, izvršna tijela Općine, javna preduzeća i javne ustanove, privredna društva, fizička lica koja obavljaju privrednu djelatnost, mjesne zajednice, udruženja građana, naučne i stručne organizacije, kulturne i javne radnike i sve drugeda se aktivno uključe u izradu Strategije razvoja općine Olovo za period 2017.-2021. godina.

Pozivamo sve učesnike da uzmu aktivno učešće u radu radionice.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button