Olovo

Poziv na treću radionicu-Strategija razvoja općine Olovo za period 2018.- 2022. godina

Druga radionica, u okviru projekta Strategija razvoja općine Olovo za period 2018.- 2022. godina održana je 08.06.2017. godine na temu „Definisanje vizije, strateških i operativnih ciljeva u Strategiji razvoja“. Rad je bio organiziovan kroz sektorske radne grupe. Svaka sektorska radna grupa dala je svoj prijedlog (u tabeli ispod), a konačna izjava o viziji, utvrđivanje strateških i operativnih ciljeva biti će rezultat zajedničkog rada svih sektorskih radnih grupa.

Prijedlozi sektorskih radnih grupa:

VIZIJA

Cilj kojem težimo ; turizam, tekstilna industrija, energetski sektor, rudarstvo, mala i srednja preduzeća, poljoprivreda, drvna industrija, sport, kultura, obrazovanje, mladi, zdravstvena i socijalna zaštita,

Vrijednosti lokalne zajednice: hrabrost, srdačnost, pristupačnost, dobri domaćini, grad budućnosti, mjesto poželjno za život, vjerski turizam (dovišta), rafting, nevladin sektor, lov i ribolov

STRATEŠKI CILJEVI

Budući ciljevi koje lokalna zajednica želi postići  Razvoj industrije, rudarstva, malih i srednjih preduzeća i poduzetništva,
 Razvoj turizma i turističke infrastrukture,
 Razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj,
 Zdravstvena i socijalna zaštita,
 Kultura i sport,
 Obrazovanje i mladi,
 Unapređenje javne uprave, saradnja sa mjesnim zajednicama, NVO, građanima i privredom i
 Zaštita okoliša

Treća radionica održati će se dana 15.06.2017. godine(četvrtak) u sali Općinskog vijeća. Tema radionice je usaglašavanje prijedloga i konačno definisanje izjave o misiji i strateških ciljeva. Planiran je rad u tri sektorske radne grupe i to:

1. Sektorska radna grupa za lokalni ekonomski razvoj od 09:00 do 10:30
2. Sektorska radna grupa za društvene djelatnosti od 10:30 do 12:00
3. Sektorska radna grupa za zaštitu okoliša od 12:00 do 13:30

Pozivamo građane općine Olovo, općinske vijećnike, radna tijela Općinskog vijeća, izvršna tijela Općine, javna preduzeća i javne ustanove, privredna društva, fizička lica koja obavljaju privrednu djelatnost, mjesne zajednice, udruženja građana, naučne i stručne organizacije, kulturne i javne radnike i sve drugeda daju svoje prijedloge:

 izjave o viziji,
 koje su vrijedlosti loklane zajednice i
 koji su ciljevi koje lokalna zajednica želi postići.

Prijedloge dostavite najkasnije do utorka, 13.06.2017. godine kako bi konsultant „ENOVA“ doo Sarajevo obradio prijedloge do sastanka. Prijedloge možete dostaviti na e-mail: privreda@olovo.gov.ba , faks: 032/829-568 ili na protokol Općine Olovo.

Napominjemo da je „Strategijom razvoja banjsko-rekreativnog turizma u općini Olovo“ definisana vizija razvoja turističke ponude:

„Vizija razvoja turizma na području općine Olovo Olovo predstavlja destinaciju izbora za posjetioce iz regiona i BiH, koji tragaju za izvorima zdravlja, i usluga banjsko-liječilišnog i rekreativnog, wellness, ribolovnog i lovnog, sportskog i eko turizma, spajajući bogatstvo prirode i kulturno-istorijskog naslijeđa sa gostoprimstvom, znanjem i umješnošću ljudi ovog kraja, čijem blagostanju i ekonomskom razvoju doprinosi turizam“

Vizija razvoja turističke ponude može poslužiti kao primjer za definisanje izjave o viziji u Strategiji razvoja općine Olovo.

Pozivamo sve učesnike da uzmu aktivno učešće u radu radionice kaže se u pozivu iz Općine Olovo.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button