AktuelnoOlovo

Zabrana upotrebe otvorene vatre na mjestima i prostorima gdje bi moglo doći do požara

U vezi sa trenutnim temperaturama te odsustvom kišnih padavina na području općine Olovo DVD -Dobrovoljno vatrogasno društvo ,pozvalo je građane općine Olovo na punu odgovornost pri provođenju aktivnosti koje bi za posljedicu mogle imati nastanak požara.
Upozoravamo stanovništvo na veliku požarnu opterečenost naše općine, posebno imajući u vidu velika šumska prostranstva, staru travu koja nije košena, krčene livade, itd., te shodno tome nalažemo provedbu Opće mjere zaštite i spašavanja od požara:
Zabrana upotrebe otvorene vatre i drugih izvora paljenja na mjestima i prostorima gdje bi zbog toga moglo doći do požara“ (Član:21Zakona o zaštiti od požara i požarstvu Zeničko-Dobojskog Kantona („Sl. novine Ze-Do Kantona“, broj: 5/11).
Shodno navedenoj mjeri, upozoravamo stanovništvo na krivičnu odgovornost u slučaju uzrokovanja nastanka požara i izazivanju opće opasnosti, te na odredbe Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara Federacije Bosne i Hercegovine i kaznene odredbe istog, koje predviđaju novčane kazne u iznosu od 100,00 do 1000,00 KM za ne provođenje mjera i postupaka lične i uzajamne zaštite.

Apelujući na svijest stanovništva i osječaju odgovornosti, molimo Vas da preventivno djelujemo prije nastanka požara, te na taj način povećamo sigurnost od nastanka požara na području naše općine.
Unaprijed zahvaljujemo kaže se u upozorenju i z DVD-a Olovo.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button