Olovo

Predstavljena treća završna faza -“Projekta detaljnih hidroloških istraživanja na području općine Olovo na lokaciji “Banja” Olovo

Predstavljajući treću fazu “Projekta detaljnih hidroloških istraživanja na području općine Olovo na lokaciji “Banja” Olovo u cilju utvrđivanja termalnih voda u dubljim i dubokim zonama stjenskog masiva i mogućnosti njihove eksploatacije i korištenja” danas je u Olovu od strane privrednog društva CTU IPKIN koje je vršilo istražne radove, kompletiran ovaj posao. Svi nalazi , stručna mišljenja i preporuke sada su kompletirani u knjigu, odnosno jedinstveni projekat, čime su stvorene pretpostavke za dobijanje istražnog prava i dozvola za rad na istražno eksploatacionim bušotinama i vodozahvatnim objektima. Prof. Živojin Arsenović ispred CTU IPKIN, sa svojim saradnicimima prof. Petrom Katanićem i Almom Seleškovi,ć obrazlažući glavne značajke ovog važnog dokumenta, naglasio je kako on sadržava i predmjer i predračun radova, na bazi kojega se može pristupiti izboru najpovoljnijeg ponuđača za njegovu realizaciju ili pak izboru privatnog partnera na bazi javno-privatnog partnerstva, prema Zakonu o javno-privatnom partnerstvu. Svoje zadovoljstvo uz predstavnike Općine Olovo kao naručioca projekta, nije krio ni Osman Buza pomoćnik ministra za privredu ZDK koje je finansiralo ovaj projekat, kao osnovu za generacijski iskorak na polju korištenja ovog prirodnog blaga.K.P

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button